Jeg har først lyst til å ta leserne med på en liten vandring i hva som er situasjonen i Iran, spesielt hva som har eskalert denne høsten. Jeg vil også spesielt henlede oppmerksomheten på hva Amnesty skriver i sin årsrapport for 2021: • Ytrings-og forsamlingsfriheten undertrykkes. • Mennesker med avvikende meninger enn ledelsen i den islamske republikken fengsles. • Torturering og mishandling skjer i økende grad. • Politiske meninger, religiøs tro, kjønn, etnisitet, seksuell legning forårsaker ofte vold og avstraffelser, i verste fall henrettelse. • Spesielt kvinner er utsatt, blant annet dersom de nekter å iføre seg hodeplagg. • Jenter helt ned i 9-års-alderen kan risikere fengsel.

Som nevnt innledningsvis, denne høsten har vært skremmende i Iran. Henrettelsen av 22-år gamle Mahsa Amini 16.september utløste at folk i tusenvis tok til gatene og demonstrerte mot myndighetene. Hun ble drept for brudd på landets strenge klespolitikk ved å nekte å bruke hijab. I etterkant av dette har mer enn 100 personer blitt henrettet, blant annet har 23 barn måttet bøte med livet for å ha vært delaktige i demonstrasjonene.

Den nevnte rapporten fra Amnesty viser at 314 (frykter mørketall) ble henrettet allerede i 2021, også her et stort antall barn. Bare Kina har høyere tall. FN’s menneskerettighetsråd er på saken for å stille iranske myndigheter til ansvar! Og dette er noe som i det store og det hele bekreftes når vi leser intervjuet med 42 år gamle Amineh i Fvn lørdag 17. desember. Hennes far døde i en massakre i 1988 der omlag 5000 døde ifølge tall fra Amnesty. Amineh flyktet sammen med mor og datter på fire her til landet i 2011. Hun fikk oppholdstillatelse etter fem år, og hun har de senere år sammen med sin bror jobbet aktivt mot regimet i Iran. Hun har blant annet møtt stortingspolitikere og holdt innlegg i Europaparlamentet. Og som hun sier : «jeg blir drept om jeg reiser tilbake».

Så nå vil altså UDI sende Arezoo Jalilian tilbake til dette terrorveldet. Begrunnelsen er at hun har reist ut av Norge etter at hun fikk oppholdstillatelse, at hun og sønnen ikke har bodd sammen hele tiden her , og at UDI selv sier de begikk en feil da de gav henne opphold! Turene til Iran var for å kunne tjene noen kroner og livnære familien. Og forholdene i Iran har utviklet seg til det langt verre siden sist Arezoo var i Iran for noen år siden!

Nå er situasjonen for henne og sønnen en helt annen. Sønnen Shayan har jobb som anerkjent sportsjournalist i Fvn, hun har lært seg godt norsk og har fått arbeidskontrakt med Thon Hotel Kristiansand.

PST har i sine trusselvurderinger pekt på hvordan Iran driver etterretning mot opposisjonelle i Norge, og Utenriksdepartementet fraråder altså alle reiser til Iran grunnet sikkerhetssituasjonen som stadig for forverres. Sønnen Shayan har bekreftet at saken vil bli anket, og jeg er helt på linje med det politisk redaktør i Fvn Vidar Udjus konkluderer med i sin kommentar 16.desember : Vi har vanskelig for å forstå avveiningene i denne saken. Så kjære UDI : La nå familien Jalilian få et positivt svar på anken og en god start på 2023 !

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.