Strømprisen er todelt; det vi betaler for vårt faktiske strømbruk, pluss nettleie. «Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt.» (NVE).

Nysgjerrig som jeg er sendte jeg en epost til Glitre, om de kunne begrunne hvorfor vi i dette ene huset, med to strømmålere (siden 2008), betaler 2x nettleie, når det i tiden med én måler kun var én nettleie. Glitre svarte at «Når det er to forskjellige målere oppført på to forskjellige kunder, må man betale nettleie for sitt forbruk – uavhengig om dere har samme adresse eller ikke». Videre ble jeg informert om at vi kan fjerne den ene måleren «for å unngå at dere begge betaler nettleie».

Glitre bekrefter her at vi betaler dobbel nettleie. Dobbel pris for én vare/tjeneste.

Å betale nettleie for å bruke strøm, greit nok. Å betale dobbel nettleie fordi vi har to målere, en kostnad vi altså kan halvere dersom vi fjerner 50 prosent av målerne, ikke greit. For uavhengig av antall målere i huset, så brukes det like mye strøm. Uavhengig av om det er én eller to målere, så fraktes det like mye strøm inn til huset. Med andre ord, vi – i huset – betaler nettleie basert på antall målere, ikke basert på hverken forbruk eller for å få overført strøm til huset.

Glitre bekrefter også at vi kan unngå å betale denne doble nettleien dersom vi fjerner den ene måleren. Dette henger ikke på greip, ettersom prinsippet med nettleie selvsagt ikke har noe og gjøre med antall strømmålere. Riktig pris skal være én nettleie inn til huset, ettersom nettleien er det vi forbrukere betaler for å få overført strømmen til boligen, ikke en avgift vi betaler pr måler. Nettleien pr hus skal ikke ganges med antall strømmålere, men deles på. Vi som har to målere skal altså betale 50 prosent hver av den totale nettleien. Jeg kan ikke skjønne at dette er noe som Glitre har misforstått. Med andre ord er dette en bevisst handling fra deres side, noe som gjør at dette fremstår som bedrageri.

Det er en interessant konklusjon, at forbrukerne belastes på feilaktig grunnlag. Vi har betalt dobbel pris for én vare/tjeneste. Vi har blitt dobbeltfakturert for nettleie hver eneste måned siden den andre måleren ble installert i 2008. Hvordan kan dette være lovlig?!

Er det noen som vet hvor jeg henvender meg for å begynne prosessen med å få tilbakebetalt disse avgiftene som strømleverandøren/Glitre uriktig har krevd inn?