Den globale databruken krever stadig større energimengder, og norsk vannkraft er attraktiv. Bulk forklarer ikke hvorfor de har ei hemmelig kundeliste på Støleheia. Det er uklart for meg hvorfor det kan være en sikkerhetsrisiko om navn på firmaer som driver lovlig næringsvirksomhet i Vennesla blir kjent. Kan grunnen være at noen firmaer ønsker å holde aktiviteten skjult for skattemyndighetene?

De store amerikanske datafirmaene som Amazon, Facebook, Google, Netflix, Apple og Microsoft betaler lite skatt og er blitt beskyldt for å flytte verdier fritt over landegrenser for å gjøre det vanskelig for nasjonale skattemyndigheter å kreve inn skatt.

På slutten av artikkelen står det at regionen vår fortsatt har et overskudd av kraft. Det er ikke alle virksomheter og privatpersoner på Agder som ser så optimistisk på energisituasjonen framover. Mange vil hevde at det gjelder å planlegge den framtidige energibruken strengt. Siden Bulk er så knappe med opplysninger, er det umulig å vite hvordan de bruker energien på Støleheia. Dersom noe av energien blir brukt til å «produsere» bitcoin eller tilsvarende kryptovalutaer, vil jeg hevde at det er en gal måte å bruke verdifull norsk energi på.