Det har kommet innlegg fra vår partikollega Nicolai Østby som mener at dette er et brudd på pressens vær varsom-plakat. Dette er en megaavsporing fra den egentlige debatten Gundersen og Mosvold lanserer. I tillegg har en rusforsker, Steinar Olsen og en fondsforvalter fra Oslo meldt seg på i debatten mot Gundersen og Mosvold.

Mosvold og Gundersen får også støtte. Senest har Yngvar Rønning ilt til med et innlegg til støtte for Mosvold og Gundersen, hvor han mener sistnevnte blir hetset. Altså igjen en debatt om debatten. Det er helt klart at Mosvold og Gundersen ikke har blitt hetset i avisen. Dette er voksne gutter som må tåle en støyt når de går ut på den måten.

Imidlertid bruker Rønning mesteparten av sitt innlegg på det dette faktisk handler om: problemet med ungdom og narkotika, og hva man skal gjøre med det.

Så kan man i ettertid si at kanskje skulle ikke Gundersen og Mosvold gått ut på den måten de gjorde, men for å reise en debatt om problemet med narkotika blant ungdom, har det i hvert fall vært svært virkningsfullt. Debatten i kjølvannet har imidlertid handlet om hvordan de gikk ut, og ikke om selve innholdet, men en debatt om debatten er helt uvesentlig i denne saken.

Det er problemet med barn/ungdom og narkotika som er det viktige.

Vi tilhører dem som mener at avkriminalisering av til dels store brukerdoser narkotika ikke er veien å gå i narkotikapolitikken. Høyre har gått inn for avkriminalisering av store brukerdoser narkotika av ulike slag, men det er et stort mindretall i partiet som mener det motsatte, herunder oss.

I Kristiansand er det i dag problemer på mange skoler med bråk, vold og narkotikabruk og -omsetning. Dette blir begått både av ungdom over og under 18. Dette er svært alvorlig. Det gjelder absolutt (!) ikke alle, men det gjelder for mange, spesielt selve bruken.

Det er også et annet ungdomsmiljø hvor volden er grovere, og narkotikabruken verre og mer omfattende. Dette er et enda større problem.

I tillegg kommer utfordringene med fest-dop. Og det er vel først og fremst dette Gundersen og Mosvold adresserer. Ungdom som bruker narkotika på fest.

Hva skal man gjøre med problemet at mange ungdom bruker MDMA, kokain og annet narkotikum på fester, i russetiden etc? Er løsningen å avkriminalisere dette? Vil ikke det åpne for en større aksept for rusbruk?

Skal man prøve å gjøre noe med dette problemet, hvem har i så fall ansvaret for det? Foreldrene, politiet, kommunen, eller skal vi bare la det flyte fritt og se hvor det bærer hen?

Hvordan skal man få bukt med narkotika blant ungdom i byen, og hvem har ansvaret?

Det burde de som har tatt til motmæle mot Gundersen og Mosvold heller diskutere.