Blanke flater som skiller seg ut fra gammeldags takstein. Utvikling.

For kort tid siden fikk to sydvendte tak på Søgne omsorgssenter slike, med Kristiansand kommune som pådriver. På seksti kommunale bygg skal solcellepanel monteres de nærmeste to-tre årene.

Ny teknikk for mange av oss og et av kommunens bidrag til grønn energikilde for oppnåelse av felles klimamål. Med kostnadsramme på over hundre millioner, men som normalt vil gi inntjening etter noen år. Sammen med solcellene hører også med en batteripakke. Slik jeg forstår det vil et alternativ være å kunne kjøpe strøm når den er billig og bruke av batteriene når strømmen er dyr. Alternativt at batteriene lades i løpet av timene med variabel laveste spot-pris og bruke av strømmen i løpet av de høyeste pris-timene. Det vil si utnytte effekttoppene i måneden.

Solceller trives og jobber godt i kaldt klima, i likhet med hvordan vi har det i Kristiansandsregionen. Solcellene blir montert på de byggene som gir best effekt, det betyr de som bruker mye energi og har stort takareal. Grønne tiltak her og der i Kristiansand vitner om evne og vilje til endring for å oppnå målsatte miljøkrav.

Fremtiden må være fellesskap i større målestokk, slik jeg ser det.