Parksjefen utaler at det politiske vedtaket har forsinket prosessen. I utgangspunktet burde det ikke være en forsinkelse, det skal være en selvfølgelighet at når noe nytt bygges så skal flest mulig kunne bruke det. Universell utforming er ikke for rullestolbrukere, det er et positivt element som gir flere mulighet til deltakelse. Det som er nødvendig for noen er bra for alle.

Det fremstår som mye mer inkluderende og samlende at man kan ta i bruk badstuflåten sammen med venner og andre selv om de har en funksjonsutfordring. Da er det verdt å vente til alle formaliteter er ordnet og tilrettelegginger utført. Parksjefen burde applaudere politikernes framsynthet og korreksjon. Her ligger det mye læring.

Når saken var oppe i Rådet for funksjonshemmede var tilbakemeldingene til parksjef Aase Hørsdal tydelige, så dette kan neppe komme som en overraskelse. Kristiansand skal være en inkluderende by og kommune. En by for alle.

Så vel de som vil benytte seg av badstuflåter som de som ønsker å ta seg fram i Baneheia eller Jegersberg.

Tenk universelt, tenk inkludering og gjør det som en del av planlegging og premiss i prosjekter. Da blir det ikke et element som utsetter eller vanskeliggjør.

Lykke til med badstuflåter og benyttelse til alle dere som har ventet i spenning og lengsel, uansett funksjonsnivå.