I en tid hvor prisene ellers i samfunnet øker, næringslivet vårt opplever svekket konkurransekraft og rentene stiger så er det viktigere enn noen gang å videreføre den politikken.

Samtidig tar vi også hensyn til naturen, og vi forsøker å finne løsninger i tråd med nasjonale planer og strategier. Derfor valgte vi for eksempel politisk å avsette Borgeheia til LNF-område mot vår egen administrasjon sitt ønske om å gjøre dette til et næringsområde. Vi har funnet sammen med Statsforvalteren i drøftinger om et resultat som ivaretar både næringslivets interesser og naturhensyn i tråd med innsigelsene fra Statsforvalteren på Mjåvann. Flertallet ønsker videre å bevare Bringeheia som grøntområde. Og på enkelte områder som bestemmelser i 100-metersbeltet aksepterer vi Statsforvalterens innsigelser og tar de til følge.

Vi valgte for eksempel politisk å avsette Borgeheia til LNF-område mot vår egen administrasjon sitt ønske om å gjøre dette til et næringsområde, skriver Bernander. Foto: Jacob J. Buchard

Vi har altså gått grundig til verks på politisk side, og jobbet oss gjennom en omfattende arealplan på rekordtid. Det er imponerende arbeid fra samtlige partier. Fra Rødt på venstresiden til Frp på høyresiden. Dette grundige forarbeidet fra oss på politisk nivå gjorde at vi fikk en god og demokratisk debatt og prosess frem mot formannskapets behandling av saken. En arealplan er av de de viktigste sakene vi behandler i hele fireårsperioden.

At Statsforvalteren da velger å avlyse meklingsmøtene som kunne sikret en god prosess for arealplanen fremover umiddelbart etter at flertallet har vedtatt planen, er uheldig. Ja, det er faktisk arrogant og useriøst fra en statsforvalter som har i sitt mandat være en regional utviklingskraft. Husk at her er det mange som får satt investeringer på vent som følge av innsigelsene til Statsforvalteren. Og Statsforvalterens oppdrag er ikke å være dommer over lokalpolitiske vurderinger og skjønn, men kun bruke innsigelser der det er i direkte strid med nasjonale og regionale lover, planer og strategier.

Statsforvalterens oppdrag er ikke å være dommer over lokalpolitiske vurderinger og skjønn, men kun bruke innsigelser der det er i direkte strid med nasjonale og regionale lover, planer og strategier.

Etter at jeg som ordfører gikk nokså kraftig ut mot behandlingen fra Statsforvalteren i denne saken, har de selv justert fremdriften og er nå positive til å møte oss allerede i januar. Det er bra! Og så viser dialogen i ettertid at de har feiltolket vedtakene som Kristiansand kommune gjorde i formannskapet. Det er synd at de ikke kvalitetssikret sine tolkninger av vedtakene direkte med kommunen før avlysningen av meklingsmøtene ble gjort. Men alle kan gjøre feil, og det kan vi leve med så lenge vi nå får satt opp nye møter allerede i januar.

Flertallet i Kristiansand tar heller ikke lett på nedbygging av natur slik det blir grunnløst påstått fra gruppelederen i Agder SV. Jeg inviterer gjerne Mirell Høyer-Berntsen til å ta turen fra sin hjemkommune Arendal, og ned til Kristiansand for å vise frem områdene det gjelder. Og også gi innspill til hvordan vi har lyktes med vår boligpolitikk. Det kan kanskje være til inspirasjon for andre deler av fylket?

Jeg vil også da kunne redegjøre for de klare flertallsvedtakene i Kristiansand kommune som gir meg mandat til å jobbe for den politikken som våre folkevalgte har bestemt skal være førende for vår kommune. En politikk som skal legge til rette for at det er mulig å bo og jobbe i hele kommunen. Kristiansand er ingen typisk storbykommune. Vi er en stor kommune med både by og bygd. Det ønsker vi å være også i fremtiden.

Mathias Bernander

Ordfører i Kristiansand