De var født 3,5 måneder for tidlig, og kjempet for å overleve. Dagens medisinske fremskritt gjør det nå mulig å redde barn født ekstremt prematurt.

Som mamma ønsket jeg å gjøre alt jeg kunne for å gi barna et godt liv. Det var ekstremt krevende å finne fram til hjelpen vi trengte, og derfor valgte jeg å engasjere meg politisk i Høyre for å gjøre en forskjell. Jeg ønsker ikke at andre må streve masse med å finne fram til hjelpen man trenger. Gode systemer og informasjon vil gjøre det lettere for andre i lik situasjon.

I hele verden finnes paraidrett, som er en fellesbetegnelse for idrett for mennesker med funksjonsnedsettelser. I følge SSB har 18 % en eller annen funksjonsnedsettelse. Det betyr at det er mange flere som kunne deltatt i paraidrett. Norges idrettsforbund sin visjon er» idrettsglede for alle». Idretten har plass til alle. I tillegg vil deltagelse i idrett gi bedre folkehelse. Selv om folkehelsen generelt er god i Norge, så er det betydelige sosioøkonomiske forskjeller i forventet levealder.

Idrett er bra for alle! Min sønn ble introdusert til paraidretten for 4 år siden. Han har reist verden rundt for å konkurrere mot andre idrettsutøvere med funksjonsnedsettelser. Senest nå i sommer på VM i parafriidrett i Paris. Det å sitte på tribunen sammen med flere tusen andre, høre jubel og klapping for de dyktige utøverne var flott. En av trenerne jeg kjenner sa til meg:» Hadde alle visst hvor mye arbeid parautøverne legger ned i treningen sin, så hadde de blitt sjokkert».

Vi har ennå en jobb med å synliggjøre den flotte paraidretten her i Norge. Agder idrettskrets jobber godt med dette i samarbeid med idrettsklubber og Olympiatoppen sør. Men, det må bli mer synlig for de som ønsker å bli med.

I Høyre er vi opptatt av å gi like muligheter til alle. I denne perioden har Høyre sammen med de borgerlige partiene i fylket dedikert midler til Olympiatoppen Sør for å støtte opp om satsningen på paraidretten. Dette ble gjort fordi vi vet at det å gi like muligheter til alle, både med og uten funksjonsnedsettelser fører til en bedre inkludering i samfunnet.

Jeg håper flere barn og ungdommer finner veien inn til paraidretten. Det gir stolthet og mestring, og nye vennskap. I Kristiansand Høyre vil vi jobbe for at alle barn og ungdom skal ha gode mestringsarenaer, uansett om de er på idrettsbanen eller ikke. Alle drømmer er like mye verdt.