Vi lever stadig lenger i Norge, og det er i utgangspunktet en god ting, men dessverre er høy alder den største risikoen for å få demenssykdom. Det gjør demens til en av våre største folkesykdommer og en betydelig utfordring for folkehelsen. Det finnes over 100.000 personer som lever med demens i Norge og 60-70 prosent av disse har Alzheimers sykdom. Antallet personer med demens vil dobles fra 2022 til 2050 og firedobles mot år 2100. Det er personer som aldri vil bli friske og vil bli verre over tid. Å få en demensdiagnose er det samme som å få en dødsdom. Det finnes ingen utvei. Nettopp derfor vegrer leger både på legekontor og sykehus seg for å stille en demensdiagnose.

I gjennomsnitt lever man seks år etter at en demensdiagnose er stilt. Og de siste leveårene er de verste. Det vet alle som har vært pårørende til noen som rammes av demens i sine eldre dager. Men demens rammer ikke kun de i høy alder, det kan forekomme ned i 30-årsalderen, og det finnes i overkant av 4000 personer som får demens i ung alder, som vil si før 65 år. Det finnes ingen medisiner som bremser utviklingen av demens, uansett type sykdom eller alder.

Det er ca. 40.000 sykehjemsplasser og omtrent 84 prosent av de som bor der, har demens i en eller annen grad. Norske sykehjem er ikke rustet til å håndtere det stigende antallet som vil få demens i nær fremtid. Helsejournalist i NRK, Helene Sandvig, har overnattet flere netter på både et «vanlig» sykehjem og et sykehjem for yngre personer med demens. Det skal hun berømmes for, fordi det hun leverer er en usminket skildring av omsorgen beboere får på sykehjemmet, som til tider er hjerterå. Og Demensplan 2025 er ikke i nærheten av å innfri det som vi trenger i dag eller for fremtiden.

Vi må innse at det er nå på tid å trekke i nødbremsen og faktisk gjøre noe.

Min mor døde av Alzheimers sykdom for over 20 år siden. Hun ble 62 år gammel. Sykehjemmet hvor hun tilbrakte sine siste dager var et «vanlig» sykehjem for eldre beboere. Mangel på skreddersydde tilbud, tilrettelegging, fysisk aktivitet og kunnskap om demens hos ansatte på sykehjem den gang kunne like godt vært situasjonen som den er for mange pasienter og pårørende i dag.

Vi må innse at det er nå på tid å trekke i nødbremsen og faktisk gjøre noe. Om vi ikke gjør det, kommer alle i samfunnet på en eller måte til å angre på det i løpet av de neste 20 årene når det gjelder de som får demens.

Om ikke før.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.