Ifølge tall fra Norsk Sykepleierforbund så mangler vi nærmere 6000 sykepleiere i Norge nå. Vi har ikke vært gode nok i Norge på å rekruttere sykepleiere eller helsepersonell, og det eneste som er tydelig, er at med samme strategi som vi har nå, så vil vi oppleve en dramatisk mangel på sykepleiere og medisinsk personell i fremtiden.

Vi må ha en radikal endring i hvordan vi beholder, rekrutterer og lønner sykepleiere i Norge for at vi skal klare å sikre god bemanning i kommunene fremover, slik at vi kan sikre god helse og omsorg i fremtiden.

Jeg vil ta til orde en annerledes rekruttering for å sikre god bemanning frem mot 2030. Nemlig å henvende seg direkte til sykepleierstudenter og nyutdannede sykepleiere i Danmark. Reiseveien mellom Kristiansand og Stavanger er om lag 3, 5 timer, og 4,5 timer mellom Kristiansand og Oslo, mens det er 2,5 timer med ferje mellom Hirtshals og Kristiansand, og 1,5 time med bil fra Kristiansand til vestre del av Agder, og det samme til østre del av Agder, altså maks 4 timer til sammen. Med en fleksibel turnusordning og tilrettelagt losji, så utvider vi regionens bo- og arbeidsmarked.

Det vil være vanskelig å klare å hente tilstrekkelig arbeidskraft fra eget land innen 2030 for å dekke sykepleierbehovet for Agder, derfor må vi hente nødvendig personell utenfor regionen. Og som nevnt er reiseveien kortere mellom Agder og Danmark enn mellom store deler av Agder og Oslo.

Reiseveien mellom Lister og Danmark er tilsvarende som Lister og Tønsberg. Men en forskjell som gjør at jeg tror at danske sykepleiere vil være fristet til å re-lokalisere, er at lønnen for en nyutdannet sykepleier i Danmark er 390.000 norske kroner, mens en nyutdannet sykepleier i Norge er 650.000 norske kroner.

Hvis vi også kan klare å tilby en form for turnus som en prøveordning i Norge, så vil vi klare å knekke koden på rekrutteringen i Agder. For eksempel har mange arbeidere i Nordsjøen en 4-2 turnus, mens flere av våre oljebedrifter som for eksempel National Oilwell Varco bruker 2 uker på, og 2 uker av på sine oppfølgere i Polen der det lages utstyr til oljeplattformer. Med den ordningen så er de to uker på jobb i Polen, og to uker fri i Norge.

Jeg kommer til å ta opp mitt forslag på årsmøtet i Agder Frp, og vil der ta til orde for å tillate Nordsjø-turnus blant sykepleiere som ønsker det, og en intensivering av rekruttering fra Danmark til Agder frem mot 2030.

På lengre sikt så må vi se på hvordan vi kan øke rekrutteringen fra vårt eget fylke, fulltidsstillinger, fleksibel turnus og økt lønn/fordeler til norske sykepleiere må diskuteres.

Skal vi endre hvordan vi sikrer rekruttering, så må vi ha en løsning på kort sikt (Danmark og fleksibel turnusordning), og lang sikt (bedre lønn, fordeler, fulltidsstillinger for de som ønsker det, deltid for de som ønsker det, og ulike og mer fleksible turnuser).

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.