Det så vi i covid-tider, for de som har glemt det, og på Sørlandet, i Kristiansand i disse dager med tidenes snøfall, ser vi det igjen. Hvilke arbeidsgrupper som er ekstremt viktige for å få samfunnet til å gå rundt.

Det er de yrkesgrupper som jobber med mennesker. Selv jobber jeg som daglig leder i en fantastisk barnehage. Jeg har fantastiske kolleger og et dedikert dyktig eierstyre rundt meg, samt engasjerte foreldre. Men jeg vil rette en stor frustrasjon til politikerne som lager våre driftsrammer. Vi var så viktige i covid-tiden, samfunnet kunne ikke klare seg uten oss. Vi fikk skryt, lovord og applaus. Men noen år senere, og det er glemt. Rammene for å drifte barnehage er helt elendige. Det går rett og slett ikke rundt.

De ansatte vil så gjerne, de vil levere kvalitet, de vil gjøre en god jobb, de har et stort hjerte for barna og for yrket sitt. Men de strekker ikke til, det er ikke nok bemanning, selv om bemanningsnormen oppfylles, selv om det settes inn vikar fra dag en ved sykefravær. De fantastiske ansatte roper varsku til politikere over hele landet. Vi sliter, bransjen sliter! Vi mister snart de gode arbeidstakerne fordi de klarer ikke mer, strikken er tøyd til grensen på hva som de ansatte kan tåle.

Dette har ikke noe med driftsform i sektoren å gjøre, alle har det slik, uansett om du er kommunal eller privat. Selv jobber jeg i en foreldreeid privat barnehage. Foreldrene i styret vil alltid barna og de ansatte det beste, de ser verdien i de ansatte og de ser arbeidet som blir lagt ned. Men med dagens økonomiske rammer kan ikke eierstyret gi gode nok rammer, de vil, men det er ikke mulig uten å gå med et ekstremt underskudd, igjen! Det er noe som er stein hakkende galt i samfunnet! Hvor er vi på vei?

Politikerne må få opp øynene for hva som skjer, lokalpolitikere må kjempe kampen videre mot sentrale myndigheter for å gi de viktige samfunnsaktørene bærekraftige vilkår.

Nok en gang ser vi i snøkaoset hva som er viktig. Det ble skrevet et innlegg på Facebook tidligere i uken som sier tydelig hva viktigheten av barnehage er; Sørlandet i krise, Kristiansand stenger skoler, helsevesenet kommer seg så vidt ut, kommunen ber folk holde seg hjemme, sivilforsvaret blir satt inn, og barnehagen blir anbefalt å holde åpen. Vi må få levert de minste! Det er tydelig at barnehager har en samfunnskritisk funksjon, og rammebetingelsene bør være deretter.