NRK viser i en grundig kartlegging at Norge bygges ned bit for bit: 44.000 inngrep siste 5 år, noen av de største på Sørlandet. Ingen har full oversikt, hver kommune gjør som de vil. For hver utbygging finnes det isolert sett argumenter, gode eller dårlige alt ettersom man ser det.

NRK intervjuer tidligere Sp-ordfører Oddvar Garås, som ikke synes «myrer er så viktige som ekspertene og myndighetene skal ha det til. - Myr er det eneste de er opptatt av om dagen. Om noen år er det vel noe annet de henger seg opp i!»

Kunnskapsresistens er ikke forbeholdt Sp. Oddvar hadde jo selv gravd i denne myra, ikke så helt lite heller, frister det å tenke. Men politikk på sitt beste er å veie ulike interesser opp mot hverandre, ikke å neglisjere kunnskap.

Dagens styre i Kristiansand har vedtatt å etablere naturbudsjett som styringsverktøy (takk, Venstre). Samtidig jobber flertallet knallhardt for å regulere en rekke nye områder til næring og bolig. Vi er redd de åpner for nedbygging først, og bare etterpå lager naturbudsjett – når mye alt er tapt.

Å overse kunnskap er dumt, men å beslutte først og skaffe oversikt siden er heller ikke helt bra. Hva om vi lar kunnskap komme først?

Kommunen skal være en JA-kommune, fronter Bernander. Det er et JA til utbyggere og nedbygging, altså ikke JA til natur. En begrunnelse er at folk må få bo der de vil. Men det blir jo utbyggerne som bestemmer hvor folk kan bo. Billigst er det ofte å bygge der bare naturen er i veien.

Bernander vil kjempe mot Statsforvalterens innblanding. Får han viljen sin ignoreres fagfolks saklige innvendinger, og det blir lettere å bygge i natur. Hva som er viktige naturtyper, bevaringsverdig og truet blir ikke opp til fagfolks vurderinger, men politikeres synsing. Det er som kjent lettere å ha meninger jo mindre kunnskap man har.

Eiendomsretten er utviklet over flere tusen år, stort sett mens spade var menneskets kraftigste verktøy. Nå kan én eier med store maskiner og dynamitt endre landskapet som det måtte et kongerike til for noen hundreår siden. Dagens samfunn må ramme inn denne eldgamle retten til å gjøre hva som helst på egen eiendom på nye måter.

MDG har kjempet for Borgeheia og Bringeheia, over 5000 mål skog som var foreslått nedbygd. Områdene er reddet i denne omgang. I framtida må de forsvares på ny. Vern er alltid midlertidig, mens nedbygging er endelig.

Solid flertall (som noen kaller trygg styring) gjør det enklere å fatte vedtak – også dårlige. Et voksende mindretall ønsker en arealplan etter miljøfaglige råd, som bevarer mer natur. Vi har fortsatt nok areal til bolig og industri. Om noen få til snur i tide, kan uerstattelig natur reddes for oss, barn og barnebarn.

Må NRKs kartlegging få byens flertall til å droppe innsigelser og bevare det som ifølge fagfolk bør ligge urørt. Følg i det minste opp naturbudsjettet dere har lovet – før mer bygges ned.