Den bebudede kampen mellom valgvinnerne fra 2019 finnes ikke andre steder enn i redaktørenes hoder. Ei heller har noen av oss valgvinnere blitt spurt om å delta i den kamp Fvn annonserer på kommentarplass.

Ergo er analysen like tendensiøs som famøs.

Kjære redaktører og Sør som før-partier: Lev som om dere skulle dø i morgen. Lær som om dere skulle leve evig! Først da kan deres kommentarer og skriverier kanskje ha en relevant betydning for hele kommunen vår. Fra Søgne i vest, til Kardemomme by øst.

I den tid vi valgvinnere har virket i kommunestyret har det kommet store politiske seiere. Vi har sammen sørget for en sårt tiltrengt opposisjon i alle saker som Fædrelandsvennen sammen med Høyre og Ap kjemper for på lederplass. Vi har pirket i alt, pugget dokumentbunker og påpekt feil hver gang velgerne har blitt forsøkt overkjørt. Vi har sørget for at Ap og Høyre ikke lenger kan ha sine ulovlige møter med administrasjonen. Vi har sørget for at administrasjonen skjerper seg og er mer åpen. Vi har sørget for rekordstort politisk engasjement og valgdeltagelse hos folk flest, og vi har sørget for at AP+H+Fvn ikke får sitte med selvoppnevnt definisjonsmakt over hva som er riktig og galt.

Når Fvn kaller vår innsats for rot, så må vi gi dem rett. Ingen har rotet mer opp i de narrativer FVN+AP+H skaper. Resultatet av rotet er at et historisk svakt Ap styrer på et historisk svakt Høyre sitt budsjett.

Slå den!

Derfor er også valgvinnerne fra 2019 like nødvendige og avgjørende for både velgerne og kommunen vår i 2023. Om nøyaktig ett år vil vi alle få de stemmene vi fortjener. Vi skal igjen gå til urnene med det fantastiske resultatet vi så langt har skapt sammen med velgerne.

Ett slik viktig resultat innebærer at de politiske toppene i Ap, H, V, Sp og KrF sier takk for seg og erstattes med nytt og friskt blod som må ta i bruk helt andre strategier enn sine forgjengere (og Fvn) dersom de vil styre byen.

Valgvinnerne fra 2019 har spredd seg over et stort antall etablerte partier. Velgerne vil finne dem igjen i Demokratene, Pensjonistpartiet, Senterpartiet, Kristelig Folkeparti og Industri- og Næringspartiet. Det forteller noe om hvor relevante valgvinnernes tanker og stemmer har vært for et stort antall partier.

At vi 8 partier er ideologisk og organisatorisk uenige eller forankret forskjellig vil ikke hindre oss i å søke sammen i en rekke andre av de kampsakene som fortsatt pågår etter valget 2019, nettopp fordi vi til sammen har vært nødvendige motstemmer i utvikling av alt fra skoletilbud til samferdselsstrukturer, og ikke minst avdemokratisering av vår politiske forvaltning over felleskapets midler og goder.

Hvorfor skulle vi midt i denne pågående suksess arrangere interne kamper mellom oss, slik Fvn hevder? Det man kan være trygg på er at vi på tross av ideologiske og organisatoriske ulikheter vil stå sammen mot Sør som Før og redaktører som forsøker å skape kunstig strid mellom kolleger som faktisk snakker sammen.

Fædrelandsvennen bør notere seg dette!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.