Det er mange gode foredragsholdere og aktuelle temaer. Men det er en ubalansert konferanse denne gangen, det handler mye om grønn energi og hvordan vi skal skape vekst i Agder med grønne løsninger. Det er vel og bra, og vi er positive til at lokale aktører får kontrakter på flytende havvind som skaper arbeidsplasser. Men vi er i Kristiansand, vi har verdensledende selskap innen leverandørindustrien. Jeg har selv arbeidet 5 år i National Oilwell og jeg vet at det vi leverte er noe av det beste i verden. Overlegen på sikkerhet, miljøkrav, kvalitet og kompetanse.

Det samme gjelder de andre selskapene innen leverandørindustrien.

Selv etter nedbemanning så klarte de å beholde kompetansen, og jeg håper at de snart kommer opp igjen til der vi var når jeg begynte. Men for at vi skal støtte vår leverandørindustri så må vi legge til rette for slike selskap. Vi må være med å sikre at vi tiltrekker oss de beste hodene her i Kristiansand, og jeg har en klar ambisjon om å samarbeide tettere med vår leverandørindustri i regionen.

Politikere kan være nyttige samarbeidspartnere når man er i kundesammenhenger, for da viser vi at leverandørindustrien er viktig for oss. I mange land så kan også politikere være døråpnere til viktige kunder. Jeg har reist en del med både politikken og som ansatt i NOV, og jeg fått verdifull erfaring. Derfor vil jeg gjerne utfordre dere i leverandørindustrien i Kristiansand på om det er noe vi kan samarbeide om, som kan være nyttig for begge parter. Jeg vil ha arbeidsplasser i byen, jeg har erfaring fra leverandørindustrien og vil at dere lykkes. Så det er forhåpentligvis rom for samarbeid. Vi vil begge det beste for byen.

Houston har en årlig oljemesse, som Kristiansand kommune og Agder fylkeskommune deltar på hvert år. Den er viktig. Jeg har selv ikke hatt muligheten til å dra selv, men håper at det kan la seg gjennomføre en gang.

Jeg vil løfte samarbeidet med dere inn i dagsaktuelle fora, for eksempel så arrangeres det som nevnt en stor konferanse hvert år som heter Agderkonferansen, og det kommer mange prominente gjester og næringslivsledere. Konferansen i år handler om energi, men det er stort sett fornybar energi, og det grønne skifte som er fokus. Det er ok, og politisk korrekt.

Derfor vil jeg ta til orde for en annen type konferanse en annen gang, for å vise at det finnes alternativ. Jeg vil at oljenæringen, og kjernekraftselskap får større oppmerksomhet.

Norge trenger mer energi, kraft og forutsigbarhet og da er det kjernekraft, vannkraft og olje og gass som er viktig. I tillegg så kommer det mer flytende havvind i Nordsjøen.

Kristiansand er regionhovedstaden i Agder, og vi har verdensledende kompetanse innen olje- og gass-sektoren. Etter valget i 2023 så må vi vise at vi har som ambisjon om å bli den nye oljehovedstaden, og for å få det til så må vi samarbeide for å vise oss frem både nasjonalt, men også internasjonalt, og da spesielt i USA. Det kan vi klare. Vi har noen fordeler som ikke våre konkurrenter har, og som kan løfte oss opp en divisjon. Så må dere gjerne utfordre oss, og si hva dere forventer av oss.

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.