Presteskapet og myndighetene i Iran henretter i disse dager sine innbyggere som tar til gatene. To er allerede henrettet. Flere av de som ble hentet inn fra gatene, blir henrettet de nærmeste dagene.

Dette er en uhyggelig påminnelse om å verne om våre egne verdier. Er det fortsatt i Norge iranere som i flere år har sittet i kirkeasyl på grunn av konvertering til kristen tro, bør de snarest få varig opphold i Norge.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.