EU-parlamentet vedtok i forrige uke at medlemslandene skal trappe ned bruken av vedfyring. Etter valget har diesel- og bensinprisene doblet seg, strømprisene er mangedoblet, inflasjonen nærmer seg 10 prosent, og ytterligere renteøkning ventes. Dette er et ønsket resultat av det overnasjonale grønne skiftet. Samtlige partier på Stortinget er globalister som gjør som EU sier.

Demokratene aksepterer ikke dette! Folket eier kraftverkene og oljen. Vi vil bevare vår nasjons fortrinn. Vi vil øke produksjonen av vannkraft, selge rimelig strøm og drivstoff innenlands, og bevare norske arbeidsplasser.

Vi vil stoppe dette!

Innlegget er forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.