Det svekker folkestyret og gir velgerne mindre mulighet til å påvirke. Vi vil heller utvikle lokaldemokratiet ved å beholde små enheter.

Reformen var ikke noe folkekrav, men ble tredd på oss til fordel for en konservativ regjerings venner i kapitaleliten. Argumentene for sammenslåing av kommuner var å redusere byråkratiet, rasjonalisere driften og sikre faglige miljøer. Det motsatte skjer.

Erfaringer fra kommunereformen i Danmark viser at to år senere hadde kommunene flere administrative ansatte. Antall folkevalgte gikk ned fra 4600 til 2500. Offentlige nedskjæringer og sentralisering ble resultatet. Antallet offentlig ansatte, som lærere og sykepleiere, ble redusert. Tjenestetilbudet for befolkningen ble dårligere, fordi byråkratiet for konkurranseutsetting og privatisering ble betydelig styrket. Store kommuner gir private investorer større gevinst.

I Norge viser vurderinger av offentlige kommunale tjenester at innbyggerne i små kommuner er mest fornøyde. Helhetstenkning på tvers av sektorer er lettere i små kommuner. Store kommuner gir større fagmiljø, men ikke flere fagfolk.

Avstanden mellom lokalbefolkningen og dens folkevalgte blir større i en storkommune. Du skal være heldig om du kjenner din folkevalgte representant, som vil føle mindre ansvar når følgene av beslutningene er lengre borte fra der velgerne bor.

Demokratiet må utvides ved å bevare/gå tilbake til de opprinnelige kommunene. Utfallet av folkeavstemning bør ses på som bindende. La lokalt folkestyre utvikle de gode opprinnelige kommuner, med likeverdige offentlige tilbud til alle innbyggerne. Dette hindrer ikke mulighetene for interkommunalt samarbeid.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.