Jeg kjenner meg ikke igjen i alt som tenkes om mine meninger.

Men likevel er det fint at dere, i konklusjonen finner fram til noe av det jeg prøvde å formidle. Dere skriver «Troen på at ekteskapet er løsningen på å få ned aborttallene og sikre god seksuell og reproduktiv helse, er i beste fall naivt. Konklusjonen i Pedersens resonnement må også være at single kvinner ikke har rett på et seksualliv.

Jeg har ikke noe problem med å bli kalt naiv, men for de som velger ekteskap som rammen rundt sitt liv, er det nok ikke noe naivt, det er et eget fritt valg, og ønske om et godt, trygt, ansvarlig og livsvarig forhold.

Jeg har ingen intensjon om å blande meg opp i andre menneskers seksualliv. Men jeg peker jeg på hva jeg mener er løsningen, for å unngå alle de konflikter som kan oppstå, når man ikke har et forpliktende forhold, som ramme for sin seksualitet. Og så gremmes jeg når jeg tenker på et samfunn, som tillater vilkårlig å ta livet av små fostre i mors liv, til og med på skattebetalernes regning.

Det er nettopp derfor jeg ønsker at mennesker tar en prat, om det som er åpenbart, og målbart, for det er akkurat som kronikkforfatterne også har funnet ut. Det er vanskelig å leve enslig, og bære ansvar for, utgifter til barn, leilighet, og ha jobb med nok inntekt.

Det kan vel ikke være mulig å være så naiv, at man ikke innser at to inntekter i en familie, løser mange problemer i form av bedre økonomi, mindre barnefattigdom, og er løsningen på en rekke av de andre problemer som kronikkforfatterne løfter opp?

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.