Da trellen Karl reiste seg mot sin jarl og herre, var det grasrøttene som sang over landet. I et langt trelleliv hadde vilje i ham bøyd seg for herskeren, inntil han ropte sitt nei, krevde sin hevn og tok lagnaden i egne hender.

Han ble siden sveket av nye herskere, halshogget og satt på stake, men i vinden fra havet som løfter trellehåret til hilsen, synger grasrøttene at en mannsvilje hadde reist seg mot autoritetene og seiret i sitt nederlag.

De fulgte Karks vei så mange i vår stolte saga. Ennå hører vi fra støvete folianter røsten til mannen fra utskjæret som talte Roma midt imot. Og fiskeren bak væreierens rygg, og bonden bak futene.

Hva tenkte de i sin uartighet, var det ikke folkets vilje som sto på sprang til å trosse de hellige, forvridde sannheter fra alle som talte med gullets røst?

Sjelden fikk de rett på sin vandring. Men trassen i dem var ubøyelig, hellig deres harme, drømmene om en ny morgen fylte deres bitre sinn. De var grasrøttenes hilsen til autoritetene.

En Hans Nielsen Hauge og en Marcus Thrane, en Martin Tranmæl, og den store Henrik på Eidsvoll, som våkte i sitt kammer mellom underlige vekster og vers. Hva annet gjorde de enn å trosse autoriteter, knele for ropet i seg, følge sin egen vei? I dag ser vi at de seiret. I dag er de nasjonens stolthet, i går de æreløse og utskjelte, modne for en stake på Nidarholm.

De lyver for oss slik autoritetene løy for trellen Kark. De bedrar oss med sine pengemidler, slik væreieren bedro fiskeren, futen en småbonde, prosten sine arme sognebørn.

Men husk da at grasrøttene alltid synger der en mann følger sin egen vei, en kvinne kvesser sin frie vilje. Det som en død slekt hvisket, vil en ny slekt rope, fra avkrok og utskjær, fra kjøkkenbenk, dreiebenk, fra nære menneskevrimler og fra Eidsvolls fjerne ro.

En storm i trekronene skal feie bort autoritetenes løgner, når folket – med hjerterot og grasrøtter – taler det stolte Roma midt imot.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.