Dere i politiet går ut i media og forteller om sterk bekymring for den negative utviklingen som skjer i ungdomsmiljøene og manglende respekt for politiet. Og gang på gang peker dere på at årsaken ligger i atferden til ungdommen, men ikke én eneste gang har dere selv stoppet opp for å vurdere om begrunnelsen til manglende samarbeid og respekt kan faktisk ligge hos dere!

Løsningen er veldig enkel, og jeg skal gi dere ett hint; manglende mangfold- og mangfoldskompetanse blant ledelsen i Agder politi.

For mangfoldet er jo der. Men det ligger i bunnlinjen og ikke i gradene oppover hos dere. Mangfold i ledelsen hos politiet vil gi ulike perspektiver og erfaringer som gjenspeiler samfunnet som helhet. Det fører til en bredere forståelse av de forskjellige problemene og utfordringene som finnes i samfunnet inkludert ungdomsmiljøene, og det kan føre til mer effektive løsninger, bedre beslutninger og mer rettferdighet.

I tillegg kan mangfoldet også hjelpe med å bygge tillit og forståelse mellom de ulike miljøene i Agder. Politiet som skal tjene og beskytte hele samfunnet, bør derfor reflektere mangfold i befolkningen. Noe som er en mangelvare i ledelsen hos dere. Dere kan ikke forvente en positiv endring i miljøene før dere ansetter mangfold inkludert flerkulturelle i øverste ledelse hos dere.