Dette gjelder i stor grad det vi kan kalle «hovednavn» eller primærnavn, herunder det som heter gårdsnavn. Så har bl.a. kommunene ansvar for å fastlegge skrivemåten for det vi litt enkelt kan kalle sekundærnavn, ikke minst adressenavn (veinavn). Men så er det også slik at etter regelverket (Lov om stadnamn) skal den skrivemåten som er fastsatt i primærfunksjonen som hovedregel være retningsgivende for skrivemåten for sekundærnavn. Forøvrig har sikkert mange fått med seg at skrivemåten av stedsnavn kan skape en viss debatt lokalt, og er slett ikke uvanlig (for å si det mildt).

Men hva slags saksbehandling er det her Kristiansand kommune bedriver? Statens kartverk vedtok i 2020 skrivemåten Lone og i 2021 skrivemåten Beinestad som gårdsnavn. Rett nok ble begge disse sakene påklaget til ei sentral klagenemnd i Språkrådet. Men også denne klagenemnda opprettholdt begge disse vedtakene i 2021. Da skulle/burde kommunen selvsagt rimelig umiddelbart fulgt opp dette som navn på veier, bolig- og industriområder med forledd Lone- og Beinestad-. Men intet skjedde!

Og til tross for at Statens kartverk ba kommunen ta tak i saken igjen i 2022, figurerer fortsatt Lohne og Benestad som forledd på adressenavn på kommunens kartløsing og på norgeskart.no. Foruten på flere veiskilt. Vi skriver nå 2024. Er dette verdig Kristiansand kommune? Dette skaper kun lokal forvirring. Og når vil noe skje?

(For ordens skyld; det her omtalte får ingen innvirkning for skrivemåten av personnavn/etternavn. Her gjelder et annet lovverk.)