Han vet hva han snakker om. Han fastslår at aksjeverdien til Evje og Hornnes kommune i Å Energi nesten halveres. Professor Roy Mersland, som var rådgiver for eierkommunene i fusjonen med Glitre Energi, gir han rett i det. Ropstad er med rette forbauset over at store deler av ordførerkorpset på Agder sitter så stille i båten. Mange av dem er Ap- og Sp-ordførere. Man skulle trodd at de hadde pakket reisebagen og dratt til Oslo for å fortelle regjeringen at dette blir for drøyt.

Men ifølge Fvn er ordføreren i Evje og Hornnes ikke bekymret, og finner skatteøkningen helt naturlig så lenge kraftselskapene har superprofitt på høye kraftpriser. Ordføreren uttaler at det er en forutsetning at grunnrenteskatten ikke må forbli høy når strømprisen går ned igjen, men at den nå er riktig. Problemet er bare at det er i kommunene inntektene genereres og det er ikke småpenger regjeringen tar fra oss. En rimelig fordeling av inntektene er greit nok, men nå tar regjeringen i meste laget.

Dagens grunnrentejustering, med tilbakevirkende kraft, vil medføre at kommunene på Agder må se om de er tjent med å ha så mye av sin kapital bundet opp i sitt eget kraftselskap. Den politikk som regjeringen nå fører, medfører at kapitalen som er bundet opp i eierskapet av Å Energi, gir en dårlig avkastning for kommunene. God avkastning er viktig for balansen i kommunebudsjettene på Agder.

Den politikk som regjeringen nå fører, medfører at kapitalen som er bundet opp i eierskapet av Å Energi, gir en dårlig avkastning for kommunene.

Regjeringens politikk vil derfor i året som kommer medføre at en rekke kommuner vil måtte revidere sine eierinteresser i selskapet. Å Energi vil dermed komme «i spill».

Det er dette ordfører i Lindesnes og Arendal på vegne av de kommunale eiere i Å Energi har synliggjort i sin uttalelse til gruppelederne i Stortinget. Sitat:

«Vi kommuner som sikret et mangfoldig offentlig eierskap til norsk vannkraft har dessverre sett at Staten gradvis, med hjelp av ulike regjeringer, i praksis har overtatt våre verdier gjennom stadig økte skatter. På få tiår har Staten, siden grunnrentebeskatning ble innført i 1997, gått fra å «eie» ca. ¼ av de kommunalt eide kraftselskapene, til nå med de siste skatteøkningene, inkludert høyprisbidraget, i praksis å «eie» omtrent ¾. Har dagens Regjering analysert hvordan denne ytterligere overføringen av verdier fra kommuner til Stat vil påvirke eierstyringen og interessen for kommunalt eierskap i norsk kraftbransje, samt selskapenes evne og andre investorers vilje til å finansiere samfunnets omstilling fra fossil til fornybar energi?»

Kan vi stole så på at regjeringen vil justere beskatningen når strømprisene går ned igjen? Det er det nok ingen garanti for, slik historien har vist til nå.

Har finansdepartementet og regjeringen blitt vant med inntektene, gir de nok ikke slipp på de pengene særlig lett.

Men ei krone er nå fortsatt ei krone selv om den ikke har vært innom finansdepartementet først. Denne krona kan også forvaltes fornuftig i de kommuner der verdiene faktisk er generert og av det selskapet kommunene i felleskap har skapt.

De kommunale budsjettene er også stramme framover og utgiftene øker, så en mer rimelig fordeling av skatteinntektene hadde det vært på sin plass. Men, den gang ei.

Det er en god egenskap å være lojal. Men, i dette tilfellet synes det som om ordføreren sammen med en rekke andre Ap- og Sp-ordførere på Agder er mer lojal mot Jonas og regjeringen, enn mot innbyggerne i kommunene de representerer.

Vi er sikre på at vår ordfører Svein Arne Haugen vil det beste for vår kommune, men av og til er det på sin plass å si fra uansett hvilken farge regjeringen har.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.