I intervju med biologer fra UiA spør Fvn: – Men innbyggerne i Kristiansand er vel helt avhengig av få nye boligfelt?

Er virkelig kommunen avhengig av nye byggefelt? (Området eies av Kristiansand Næringsselskap.) Nå bygges det ut på Dvergsnes/Benestadfeltet /Drangsvann hvor det nesten ikke er bussforbindelse, og alle de som skal bo der må gjennom rundkjøringen i Rona. I samme rundkjøring må de som skal bo i det nye feltet på Strømsheia, hvor allerede trafikken står fra tunellen på ettermiddagen.

Men Hamrevann skal på død og liv stoppes, her går M2-bussen forbi 3 ganger i timen, det er kort vei til Sørlandssenteret med alt en trenger av butikker og mange arbeidsplasser. Kort vei også til arbeidsplasser som blant annet Posten, Gjenvinningsanlegget, 2 hoteller, Dyreparken og Kjevik.

Kan noen forklare meg – på en forståelig måte – hvorfor kommunen har så mye imot utbyggingen av Hamrevann? Kanskje byutviklingsdirektør Ragnar Evensen og/eller andre i kommunen kan forklare meg dette?

Det er anlagt en av byens fineste turstier med badeplattinger og grillstasjoner rundt vannet. Foto: Kristin Ellefsen
Hamrevannet. Foto: Gro Seland

Det er anlagt en av byens fineste turstier med badeplattinger og grillstasjoner rundt vannet. Deler av Hamreskauen har vært inne i arealplanene siden tidlig på 70-tallet, altså i mer enn 50 år (og dermed 20 år lenger enn utbyggingen av Kroodden).

50 år, og fremdeles sjalter og valter kommunen med de som nå står for utbyggingen av Hamrevann as – så forklar meg, og sikkert flere her i «bygda»: Hva er det som er så galt med å bygge ut et område nær arbeidsplasser og med buss til sentrum 3 ganger i timen?

Eller skal all utbygging skje slik at det generer mer trafikk via rundkjøringen på Rona?

PS. Jeg har ingenting med utbyggingen å gjøre, jeg bare undres.