Hørte på tv om alle de nedlagte tunellene i Norge. Her kan vi dyrke sopp i store mengder! Vi mangler bare personer som kan bidra.

I disse tunellene er det mørkt, og det trenger vi om vi skal dyrke sopp. Så her bør noen sette i gang. Strømregningen blir også lav!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.