I valgkampen gikk Ap høyt på banen med at nå skulle det være vanlige folks tur, alle skulle være med og forskjellene blant befolkningen skulle minke.

Hva er status etter dette året med Ap-Sp-regjering? Jo, de rike har blitt rikere, og de fattige har blitt enda fattigere. Norge er visstnok et av verdens rikeste land på kapital, men et fattig land på empati for de svakeste i samfunnet. Det er dessverre slik at det er ganske mange her i landet som nå sliter med å få endene til å møtes. Dette skyldes bl.a. at pensjonene ikke har fulgt prisutviklingen siden 2011 da Stoltenberg-regjeringen fratok pensjonistene forhandlingsretten i lønnsoppgjørene. Solberg-regjeringen var nå heller ikke akkurat noen pådriver for å rette opp denne skeivheten. Deltidsansatte og lavtlønte eneforsørgere kommer ogå i dette vanskelige økonomiske uføret. Matkøene til frivillige organisasjoner har nå fått en betydelig økning. Barnefattigdom øker stadig. Regjeringen synes å være mest opptatt av å vurdere, utrede og sette ned utvalg som skal se på problemene. Det som er presserende nå, er å sette i gang konkrete tiltak før elendigheten tar helt av. Regjeringen kan f.eks. øyeblikkelig fjerne 25 prosent m.v.a. på strømregningen og redusere matmomsen. På tross av denne klagingen vil jeg allikevel ønske regjeringen en god jul, og et bedre nytt år.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.