Dette er særlig et problem blant eldre og personer som er uføre. Dessverre er det få politiske partier som tar tak i denne problematikken, men i vårt alternativ til statsbudsjettet har Rødt et forslag.

Tennene våre utgjør en viktig del av kroppen vår, og det bør derfor settes en grense for hvor mye vi skal betale for tannlegebesøk. Kostnadene er allerede for høye.

Rødt kjemper for offentlig finansiert tannhelse og foreslår en reform som vil gjøre tannhelse billigere for over 1 million nordmenn.

Reformen, slik den er beskrevet i Rødts alternative statsbudsjett, starter med å subsidiere deler av regningen for de med høyest kostnader. Dette vil innebære refusjon på 40 prosent av kostnadene over en årlig egenandel på 2000 kroner, som vil flytte 2480 millioner kroner av den totale tannlegekostnaden fra enkeltindivider til staten. I tillegg ønsker vi å utvide grensen for gratis tannhelse fra 18 år til 25 år, da grunnlaget for god tannhelse legges tidlig i livet. Dette vil koste 505 millioner kroner.

Dette representerer det første skrittet mot en fremtid med gratis tannhelse for alle. Rødts forslag er å gradvis implementere gratis tannhelse for alle i løpet av fire år.

Jeg håper derfor at dette kan bli en realitet, slik at alle kan få bedre tannhelse og at økonomien ikke skal være avgjørende for om man kan oppsøke nødvendig behandling når man har smerter.