Det er med stor undring jeg mandag leste innlegget til Frank Simonsen med overskriften som her nevnt. Undring fordi Simonsen mener at det folk flest i Søgne ønsker, er enkelt og greit å få tilbake råderetten over deres eget område. Så kommer han med flere utsagn som går på de økonomiske forholdene. Da at Søgne ikke ønsker en eneste krone fra Kristiansand kommune, og at Søgne heller ikke ønsker å gi en krone den motsatte veien. Han mener dette forholdet skal gå opp i opp, og viser det med noen svært enkle eksempler som jeg her finner det unødvendig å kommentere.

Det Simonsen velger ikke å skrive om er de praktiske sidene av saken, herunder økonomi og konsekvenser som garantert blir fakta. For det første gjelder dette arbeidsplassene til flere tusen mennesker. Blant disse også mange Søgne-beboere. For det andre så gjelder det en kostnad på minst 500 millioner når man eventuelt skulle ha kommet frem til en dato for adskillelse. Er dette å la det gå opp i opp, herr Simonsen?