Det er mer enn prisstigningen. En liten sak. Men da vi hadde borgerlig regjering, var mange fra venstresiden høye og mørke og kom med sterke reaksjoner når egenandeler i helsevesenet økte. Så et aldri så lite spørsmål til både lokale og sentrale politikere fra fra den såkalte venstresiden. Er økningen av egenandelene i helsevesenet helt ok plutselig når det kommer fra en Ap-dominert regjering?

Når det gjelder strømstøtten, foreslås at den slår inn når strømprisen per kilowattime overstiger 73 øre mot 70 øre nå.

Alt dette, ikke de store ting, men det slår hardest ut for grupper som allerede sliter. Så igjen, lokalpolitikere fra regjeringspartiene: Er dette også ok når det kommer fra partiet som ynder å fremstille seg som de som skal ta vare på de svake? Og fremme likhet?

Dobbeltmoralen lenge leve?