Alt arbeid for å skape nye Kristiansand kommune blir bortkastet, et arbeid til felles beste for fremtida. Slik et tverrpolitisk Storting ønsket ved kommunereformen. Styrt av innsikt, en kommune/region som tilbyr komplette felles tjenester.

En kommune som er vår tumleplass i et felles bo- og arbeidsmarked, og hvor ungdom kan få sin utdanning og utvikle seg. Der vi alle ivaretas av et komplekst tjenestetilbud. Et fellesskap som favner likhet. Den langt på vei komplette kommunen som en aksjonsgruppe gjenstridig forsøker å ødelegge.

Tenk om kreftene heller hadde blitt brukt på å bygge og forbedre? De er flinke til å markedsføre alt omkring som negativt, og påvirker etter beste evne i forskjellige kanaler. De vil ha Søgne kommune tilbake, men bygge et nytt Søgne. Deres krefter bidrar til usikkerhet og er ødeleggende, etter min mening.

Enorme kostnader følger i kjølevannet av oppsplitting. De tre gamle kommunene som nå er sammen for fremtiden, skal tilrettelegge for ungdommens videre vekst.

Det er brutalt om kommunen av i dag skal bli ødelagt, splittet og oppdelt. Søgne kommune kan aldri bli som før igjen, og vil være avhengig av tjenester fra Kristiansand og hva sentrum kan tilby, i all fremtid.

Er du villig til å la deg overtale av reverseringsgruppen? Nei! Vi må stå stødig og stemme ja til Søgne i Kristiansand for fremtiden. Søgne vil allikevel alltid være Søgne.