Det kan de vel helst holde seg for til gode til. Her får de ansvarlige som fortjent! Ordfører og kommunedirektør var og er vel helst merkbart medvirkende til at Kristiansand bystyre kjørte en litt sånn småfrynsete, tildels anstrengt og vikarierende argumentasjon mot Søgne og Songdalen i forbindelse med å hindre deres muligheter til å få gjennomført en seriøs og rettferdig folkeavstemning om nettopp denne kommunesammenslåingen.

En avstemning i Kristiansand bystyre på vegne av (?) beboerne i Søgne og Songdalen om hva disse skulle få mene om kommunesammenslåingen er og var jo i seg selv en underholdene oppvisning i å vise oss hvordan man de facto skal praktisere og hvordan man også kan manipulere lokaldemokratiet. Uansett så foregikk det noen underlige øvelser i dette bystyret vårt i den åpenbare hensikt å stoppe Søgne og Songdalens kamp for å gjenvinne sin uavhengighet fra nye stor-Kristiansand. Særlig når det var klart at det både i Søgne og Songdalen forelå flertall mot å bli tvangs-sammenslått med «gamle» Kristiansand. Således er regjeringens beslutning til å forstå og det bør oppfattes som en korreks til det «nye» Kristiansand og de som var med på å undergrave lokaldemokratiet og viser at man ikke skal kunne jukse seg til slike seire!

Kristiansand bystyre må jo også ha en noe fjern virkelighetsopplevelse dersom det avgjørende flertall ikke forstår at befolkningen – særlig i nettopp Søgne og Songdalen – jo ser taktikkeriet og det smålugubre i den utviste adferd. Således kan dette jo også i verste fall delvis vise noe manglende respekt for det lokaldemokrati hvis eksistens bystyret selv jo er forventet å ivareta! Det er således skapt en underlig dobbeltsidig situasjon, og det er bra at regjeringen nå prøver å rette opp i fadesen og den skade nye Kristiansand har påført lokaldemokratiet i gamle Søgne og Songdalen. Men vi kan altså lese Kristiansand bystyres adferd dithen at lokaldemokrati er viktig i Kristiansand, men da åpenbart ikke like viktig i gamle Søgne og Songdalen! Imponerende!

Det at man i ettertid også har bragt til torgs at hensyn til ansatte i nye Kristiansand kommune, kostnader ved å gjeninnføre det omdiskuterte lokaldemokratiet samt ditto avstemninger og kommunale stordrifts- fordeler o.a. bør være god nok grunn til å forhindre at lokaldemokratiet kommer til sin rett i dette tilfellet holder ikke. Selvsagt er det poeng i debatten, men det er jo ikke det saken primært dreier seg om! Det dreier seg nå i mye større grad om nettopp et sabotert og manipulert lokaldemokrati, og Kristiansand bystyres tvilsomme måte via taktikkeri og sikkert det som verre er å arbeide for å torpedere Søgne og Songdalens rett og muligheter til å få gjennomført disse nye folkeavstemningene. Adferden er uheldig og det oser så smått av politisk pampete smålighet og arroganse!

Det kan sikkert sies mye mer om den kommunale prosessen, vikarierende argumentasjon og interesser, tilbakeholdte brev, taktikkeri og manglende respekt for Søgne og Songdalens rettigheter oppe i det hele. Nå kan vi heldigvis la det ligge å se hva de nye avstemninger i Søgne og Songdalen sier om saken. Det skal bli artig! Men selv om de gamle flertall fortsatt består, så er det vel imidlertid få av oss som tror at det virkelige lokaldemokratiet vil seire i lengden.

Til det synes motstanden i nye Kristiansand og den nye storkommunen for massiv!

Nedslående – men nok ikke mulig å avvise dessverre, særlig etter bystyrets flertalls adferd og oppvisning i kunsten lokaldemokrati i denne saken!

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.