Her følger det klare og opplysende intervjuet:

Intervjueren: Bør ikke Norge redusere krafteksporten, og heller sørge for mer og rimelig kraft til norsk industri og norske forbrukere?

E.Solberg: Det er Putin som har skylden for de høye strømprisene.

Intervjueren: Nå mener jo det norske folk at ACER som ble innført i 2018 , eksporten gjennom strømkablene og politikerne uansvarlige nedtapping av magasinene som har skylden?

E.Solberg: Det norske folk må stå sammen og ikke være uenig i hvem som er skyld i de høye strømprisene. Det er ene og alene Putin.

Intervjueren: Og det mener du at det norske folk skal tro på ?

E.Solberg: Putin startet krigen, og nå må vi vise solidaritet med Europa og ikke redusere krafteksporten.

Intervjueren: Nå var det jo USA og Nato presset Putin til å handle da Putin av sikkerhetsmessige årsaker ikke kunne akseptere Ukraina som medlem av Nato. Det har jo Biden-administrasjonen selv erkjent.

E.Solberg: Sanksjonene mot Russland er rettferdige for Russlands aggresjon og brudd på Folkeretten.

Intervjueren: USA og Nato bryter jo Folkeretten etter eget forgodtbefinnende, okkuperer andre land og starter kriger. Er ikke USA og Nato ganske dobbelmoralske og hykleriske?

E.Solberg: Nato er en fredsorganisasjon og bryter aldri Folkeretten.

Intervjueren: Når USA og Nato innfører sanksjoner mot Russland er det vel naturlig at Putin tar igjen og kutter gasseksporten etter at USA presset Tyskland til å stoppe Nord-Stream 2?

E.Solberg: Putin skulle vendt det andre kinnet til og latt det russiske folket lide og akseptert sanksjonene, men i solidaritetens ånd ha opprettholdt gasseksporten selv om USA og Nato aldri vil akseptere Russlands sikkerhetsinteresser for å oppnå fred i Europa.

Intervjueren: Putin har altså ifølge deg og Høyre ene og alene skylden for de høye strømprisene?

E.Solberg: Det norske folk må forstå at å legge skylden for strømkrisen på ACER, strømkablene og eksporten samt den uvettige nedtappingen av magasinene er feilinformasjon og konspirasjonsteorier, og bare vil styrke Putins krig. Politikerne og folket må stå sammen om løgnpropagandaen om at Putin ene og alene er den skyldige.

Intervjueren: Mange takk for et oppklarende intervju.

E.Solberg: Bare hyggelig å kunne opplyse det norske folk

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.