Undertegnede stusset i vinter på meldingene om at 80 prosent av strømregningen over 70 øre pr. kWh skulle bli dekket av statens refusjonsordning.

En sjekk av dette viste ganske fort at det var grunnlag for skepsisen. I januar utgjorde den reelle refusjonen 36 prosent, og i de følgende månedene har den variert mellom 29 og 47 prosent! Av en eller annen uforståelig grunn er det ikke den faktisk betalte prisen som er grunnlag for refusjonen. Den beregnes ut fra en gjennomsnittspris for regionen. Forklaringen på at refusjonsprosenten ble lavere enn den nasjonalt annonserte måtte da bero på at vi betalte en høyere pris enn den registrerte gjennomsnittsprisen for regionen.

Her er det på plass med en innrømmelse! Vi har nok vært dumme, ved å avvise alle telefonselgere av strøm med begrunnelsen at vi har avtale med vår lokale leverandør. Det fremstår i ettertid som misforstått lojalitet! Vi har (og har hatt i flere tiår) avtale med betegnelsen «LOS Flytende strøm». Et søk på hjemmesiden til LOS viser at denne avtaleformen ikke lenger er tilgjengelig for nytegning!

Mine beregninger av refusjonsprosenter gjorde meg nysgjerrig på prisingen av vårt strømforbruk. Jeg tok da utgangspunkt i en måned med samme pris i hele måneden for å gjøre beregningen enklere, og valgte da april . På «min side» i LOS oppgis gjennomsnittsprisen (grunnlag for refusjonsberegning) for vår region til 173,89 øre for april. Vi betalte 289,90 øre pr. kWh. Vårt forbruk i april var 1.842,29 kWh.

Jeg forutsetter i det videre at LOS ikke betaler mer enn gjennomsnittsprisen for den strømmen dere leverer videre til oss. Ut fra fakturaen finner jeg da følgende tall i kr (øre pr kWh i parentes). Alle tall refererer seg til strømforbruk (linjeleie holdes utenfor):

  • Totalregning 1842,29x289,90 = Kr. 5.389,90 (289,90)

  • LOS innkjøp1.842,29x173,89 = kr 3.303,56 (173,89)

  • Betalt av staten 1842,29x103,89 = kr 1913,96 (103,89)

  • Betalt av oss kr 3.475,84 (185,96)

  • Herav merverdiavgift kr 697,00 (37,83)

  • Avanse LOS 5.389,90-(3.306,56+697) kr 1.386,34 (75,22)

For enkelhets skyld har jeg holdt fastbeløpet på kr 49 pr. måned utenfor. Det hadde gjort bildet enda verre!

Tilsvarende regnestykke for mai måned ga tilnærmet samme avanse.

Jeg vil derfor be om en bekreftelse eller korreksjon på «regnestykket» mitt, da jeg innser at det er fort gjort å trå feil i beregningene.

Etter at LOS har betalt for kjøpt strøm, og videresendt momsen, sitter dere altså igjen med en avanse på ca. 75 øre pr. kWh (eller ca 43 prosent!). Det fremstår i dagens markedssituasjon som svært urimelig!

Jeg vil derfor be om en bekreftelse eller korreksjon på «regnestykket» mitt, da jeg innser at det er fort gjort å trå feil i beregningene.

Da svaret på dette spørsmålet nok er av interesse for flere enn oss, sender jeg brevet åpent, med presentasjon i Fædrelandsvennen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.