Pinse er en kristen høytid 49 dager etter at Jesus stod opp fra de døde på påskemorgen.

Navnet pinse kommer av det greske ordet «pentekoste», som betyr femtiende.

Det er ikke uten grunn pinsen blir kalt for den glemte høytid. De fleste vet fremdeles hvorfor vi feirer jul. I følge meningsmålinger er det langt færre som vet hvor vi har påske. Men de aller fleste i det sekulariserte Norge blir svar skyldig hvis de blir spurt oss hvorfor vi feirer pinse.

For pinsen er den glemte høytid. De aller fleste i det sekulariserte Norge blir svar skyldig hvis de ble spurt oss hvorfor vi feirer pinse.

Hvor fremmed høytiden er, skulle følgende samtale vise. ” Mamma, hvor på kroppen er pinsen? Hva mener du med det? Jo, det står her i avisen at 7 stykker ble skadet i pinsen!”

Pinsen er kirkens fødselsdag. Men når den inviterer til fødselsdag 1. pinsedag, er det et fåtall som ønsker å delta i feiringen. Uten fester ville tilværelsen bli heller kjedelig. Og de er som var med den første pinsen opplevde liv og bråk. Det ligner ikke mye på pinsefeiringen i vår kirke. Men fest blir det disse maidagene også i år.

Et hvert folkeslag har sine fester.

Som født og oppvokst i Norge er de aller fleste nordmenn kristne. Men vi trenger en kirke som inkluderer alle søkende og åpner opp. Og det er nettopp det pinsen gjør. Høytiden åpner opp for det nye og ukjente.

Men likevel er det er langt mellom fulle gudshus denne pinsen som vekker begeistring og skaper liv. For det er mer av livets fest i sosiale samvær i skog og mark, på badestranden eller på en uterestaurant. Det er nemlig ikke så viktig å høre til i et menighetsfellesskap.

Så de fleste nordmenn - og kvinner vil nok også i år oppleve pinsedagene som en langhelg hvor varmfronter forbindes med noe helt annet enn pinsekraft og et kristent fellesskap.

De fleste vil nok også i år oppleve pinsedagene som en langhelg hvor varmfronter forbindes med noe helt annet enn åndens ild og et fellesskap som varmer. Og i år blir pinsehelgen ekstra lang da 17 mai er fredag før pinse. Derfor er de aller fleste av oss pinsevenner! God pinse!