Fadesen mot Bryne er nå om lag to uker gammel. Noen mener at vi trengte den for å komme videre, andre mener at dette kanskje var et signal til å si farvel Start? Eller kanskje nettopp det motsatte.

Mulig jeg ikke er objektiv nok, for jeg er som jeg har nevnt tidligere født inn i klubben. Og da mener jeg det er nettopp nå vi må samle oss, alle vi som er medlemmer av klubben. For vi skal tilbake der vi hører hjemme, men da trenger vi støtte av medlemmer, supportere, næringsliv og det lokale miljøet totalt sett. Og så må vi være tålmodige, dette er ikke gjort i en håndvending. Vi må tåle en sesong eller to i OBOS for å bygge et lag og en klubb.

For klubben må nok gjennom en prosess der vi gransker oss selv: Hvorfor er alt gått galt? Hvordan kan vi bli bedre? Hvordan kan vi komme ut av den økonomiske gjørma vi befinner oss i? Ja, spørsmålene er mange. Det gjelder bare å finne svarene.

Medlemsmøtet noen dager etter den avlyste Bryne-kampen var en god start på veien videre. Og ansettelsen av Sveinung Hedding-Valvik som en konstituert daglig leder synes å være et riktig trekk. Og han er i gang, og budsjettet er nedskalert til 40 millioner, helt nødvendig. Men mye arbeid gjenstår for Sveinung, en administrasjon skal kanskje justeres noe for å kutte kostnader? Og da trenger han sikkert frivillige hender. Jeg vil tro vi er mange i klubben med ulike kvalifikasjoner som kan bidra, så dette må vi få til.

Men vi har også en sportslig bit som skal på plass, både spillerstall, sportslig ledelse og utviklingsavdeling skal finsiktes for veien videre. Noen spillere forsvinner , og da er det viktig å erstatte disse med spillere som kan være med på å bygge nye Start. Og dette må jo selvsagt være i overensstemmelse med det overordnede spillerbudsjettet. Vi må ha en god kjemi mellom administrasjon, sportslig og styret. Og så må vi sørge for et bedre samarbeid med lokale klubber når det gjelder utvikling av lokale spillere, der har vi en jobb å gjøre.

Og så er det selvsagt viktig den jobben nå valgkomiteen er i gang med. Det var helt klart fornuftig å jobbe for å fremskynde det kommende årsmøtet, mars ville helt klart blitt for sent. En riktig sammensetning av styret er mer nødvendig enn noen gang, mulig har vi de rette personene i dagens styre, men samtidig ser jeg med interesse at andre ressurspersoner i klubben har meldt sin interesse, så jeg ser ikke bort fra at valgkomiteen har en hyggelig jobb?

Alt dette jeg har nevnt er nødvendig for at vi skal kunne være en troverdig klubb i forhold til alle de som ønsker oss tilbake til toppen i norsk fotball, for Kristiansand skal ha et lag der oppe! Men vi må nå trekke i samme retning. For det har vi nok ikke alltid gjort de senere årene, vi har hatt fronter innad i klubben, og jeg må selv innrømme at jeg også har et forbedringspotensial i så måte.

Summa summarum, vi trengte nok dessverre denne fadesen, men dette får vi til.

Jeg er større optimist enn jeg har vært på mange år.

Heia Start.