Nei, det har vi ikke, men det ser ut til at Hermansen kun ser problemet fra palestinernes side.

Hermansen føler sinne, avmakt, aggresjon og hjelpeløshet. Han sier det er vanskelig å sette ord på følelsene. Så langt er jeg selv helt på linje.

Her er det relevant å gå ned i dypet for å forstå det som hender i Gaza. Jeg håper Hermansen har fått med seg hva som skjedde 7. oktober.

Aldri i hele Israels historie har de utført noe som likner på det som da skjedde. Det ville være langt under Israels verdighet.

Jeg anbefaler Hermansen å lese hva den amerikanske militæranalytikeren John Spencer skriver om situasjonen i Gaza. Han er leder for Urbane krigføringsstudier ved den amerikanske krigsskolen West Point. Urban krigføring er en militær betegnelse for strid i bebygd område. Spencer tilbakeviser utførlig den massive kritikken mot Israel som kommer fra store deler fra det internasjonale samfunnet. Spencer skriver videre at selv ikke USA tok forholdsregler som Israel da de kriget i Irak og Afghanistan.

Det er lett å kritisere Israel for hva de har gjort. Ser Hermansen at Israel har gjort noe helt unikt i den vanskelige situasjonen de er i? Fra luften har Israel kastet ut flere hundre tusen brosjyrer. De har foretatt over 20.000 oppringinger til private mobilnumre. De har sendt 65.000 tekstmeldinger og 6 millioner taleposter til sivile, i tillegg til å varsle og oppdatere om bakkestyrkenes bevegelser og operasjoner.

Gjennom hele krigssituasjonen i Gaza ser vi hvordan israelerne prøver å ikke skade sivile, og det er ingen lett jobb når Hamas bruker sitt eget folk til å bli massakrert.

På den måten vil de vinne verdensopinionen. Og det har de lykkes med.