Du trekker også frem bruken av bil og forurensingen som bidrar til økt klimautslipp som argument fordi du mener at du må reise inn til Kristiansand sentrum for å komme til de nåværende kommunale tjenestene.

Jeg innser at du ikke tenker på at det kan opprettes bydelsavdelinger som har nøyaktig de samme funksjoner som avdelingen sentralt. Da trenger du ikke lenger kjøre lange strekk for å få utført de tjenestene som du ønsker, og dermed så faller også argumentet om økt klimautslipp vekk. Det er heller ingen som sier at ikke kollektivtrafikken kan forbedres og bli mer strømlinjeformet med mer kontinuerlig rutemønster, og da faller også mye av behovet for å bruke bil bort.

Dette har jeg vært inne på flere ganger da jeg har kalt det bydelsutvalg, men det er tydeligvis ikke alle som har fått det med seg. Det trenger ikke gjøres så forbasket vanskelig bare for å argumentere for reverseringen som er totalt unødvendig. Tjenestene kan du få i nærområdet uansett dersom forholdene legges til rette for det. Jeg vet at det ikke ble holdt folkeavstemming før dere ble innlemmet i Kristiansand, men det kan dere takke deres egen kommune for. De kunne ha krevd folkeavstemning før dere ble innlemmet i storkommunen Kristiansand. Da hadde ikke alt dette skriveriet i ettertid oppstått. Vi er jo sørlendinger alle sammen og jo større kommunen er jo mer makt kan vi legge bak våre krav overfor myndighetene i Oslo. Det bør dere tenke grundig igjennom. Dersom flere kommuner ønsker å slå seg sammen med Kristiansand står vi enda sterkere og myndighetene i Oslo er nødt til å ta hensyn til våre krav og ønsker, og de er også nødt til å innse at de må ta folk fra vår region inn i regjering og storting.

Ved å reversere vil dette muligens ikke skje og det er et tap for oss alle.