Det er en utvikling på Agder at koller og høydedrag skal meies ned. Det skjer på næringsarealer. Det skjer ved vegbygging. Og det skjer på boligområder. Dette er trusler på natur som er irreversible! En skog kan i løpet av 80 til 120 år komme tilbake til et naturlig økosystem. Men grunnfjellet, selve grunnlaget, under levende natur, er nå under sterk endring og trussel på Agder for all framtid.

Næringsarealer blir på en uforståelig måte sprengt ut som flate steinørkener der det var klassisk sørlandsnatur med koller og berg. Så blir de liggende der for å være en fristelse for næringsinteresser som skal etablere seg. Men vil det skje? Vi ser på stadig større og flere arealer som ligger som døde steinørkener.

Eksemplene på arealer planlegges eller er utbygd som veganlegg er enorme. Rett og slett gigantiske sett i norsk og internasjonal dimensjon. De kreftene som fremdeles kjemper for utvidelse av de gigantiske naturødeleggelsene på E39 vest for Kristiansand kunne gjerne hatt solidaritet med natur og våre etterkommere, og ikke bare dagens bilister og morgensdagens ørken.

For hva vil våre etterkommere om noen tiår si: bygde de for oss eller for sin egen prestisje? Naturvernforbundet har tatt opp denne saken som en nasjonal tragedie og som setter sørlandet i et dårlig lys. Som en oppfølging av dårlige prosjekter, må vi fortsette å argumentere for 3-felts veger som tar mindre natur.

Det er ikke bare at boligtomter blir sprengt ned. Men verken de som skal bo der eller som gjør forarbeidet ønsker det. Vi har ved flere tilfeller møtt skogsarbeidere og ingeniører som skal tilrettelegge for planområder. De ønsker ikke felle alle trær i skogen eller brøyte ned alle natur. Men utbygger og entreprenører pålegger dem det. Fordi husbygger eller huskjøper ønsker det: det stiller vi et stort spørsmålstegn ved. Ta det opp til nye vurderinger, entreprenør og utbyggere av bolig- og hyttefelt!

Naturvernforbundet på Agder har tatt fram disse naturødeleggelsene i mange sammenhenger. Nå utfordrer vi entreprenører, utbyggere, næringsliv og vegmyndigheter til å ta nytt grep: grunnfjellet for norsk natur skal bevares for våre etterkommere.