Frp har fått gjennomslag for å avvikle den usosiale piggdekkavgiften som straffer dem som bor lengst unna byen, og så til de grader er avhengig av både bil og godt veigrep.

Det er svært problematisk at Statens vegvesen, som statlig institusjon, forsøker å overprøve lokaldemokratiet i Kristiansand. Det er ikke Statens vegvesen som bestemmer hvilke avgifter vi skal ha i kommunen vår.

Man får ikke folk med på miljøkampen om de piskes og plages til det – noe også mine rødgrønne kollegaer i bystyret burde være for.

Vi trenger løsninger der vi bruker gulrot, ikke pisk for å gjøre noe med luften i byen.

Det kan være løsninger som:

- Forsterke panteordningen for piggdekk

- Panteordning for vedovner

- Bedre veirenhold

- Et bedre busstilbud med flere avganger, også i distriktene

Det er for øvrig et tankekors at om det er en politisk umulighet å fjerne en avgift etter bare ett år, så må de rødgrønne partiene tenke over hvordan de innfører politiske vedtak her i byen. For om det er så enkelt å flytte makt fra Kristiansand bystyre til store, statlige institusjoner, må vi kreve større grad av utredning foran hvert eneste vedtak de rødgrønne ønsker å gjøre.

På onsdag skal bystyret avgjøre hvorvidt vi skal klage på Statens vegvesens veto mot lokaldemokratiet. Jeg håper samtlige partier velger å sette lokaldemokratiet over politiske kjepphester og omkamper. For er det en ting vi alle burde kunne enes om, så er det at det er Kristiansand bystyre og ikke Statens vegvesen som bestemmer i kommunen vår.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.