Forebygging av vold i nære relasjoner krever hele samfunnets innsats. Det handler om å jobbe for et likestilt og dermed fritt samfunn. Et samfunn hvor alle inkluderes uavhengig av kjønn, seksuell orientering, funksjonsevne og etnisitet. Og det handler om alt fra flere politifolk i gatene og på nett, dyktige etterforskere og nok jurister i politiet, et barnevern som fanger opp de sårbare, en skole som lærer elevene om respekt for andre, en kriminalomsorg som lærer voldsutøvere sinnemestring, til godt krisesentertilbud og tilbud om omvendt voldsalarm.

Forebygging av vold mot kvinner handler også om å etablere en partnerdrapskommisjon som kan bidra til å avdekke systemsvikt, lære av feil og videreutvikle arbeidet med å forebygge alvorlig partnervold og partnerdrap. Dette ble anbefalt av partnerdrapsutvalget i 2020, som leverte en liste med flere tiltak for å forebygge partnerdrap i Norge.

I høst kom regjeringen med nyheten om at de vil etablere en partnerdrapskommisjon. Vi mener tiden er overmoden for at dette arbeidet prioriteres. Her på Sørlandet ser vi at mer kunnskap og konkrete tiltak må til for å forebygge flere drap. En partnerdrapkommisjon vil gi oss viktige svar og hjelpe oss i arbeidet med å forhindre at vi mister flere kvinner i partnerdrap.

Hvert fjerde drap er partnerdrap, og i perioden 1990-2019 har partnerdrap kostet 259 personer livet. Derfor er partnerdrapkommisjonen et livsviktig tiltak. Regjeringen har bevilget 10 millioner (årlig) for etablering av partnerdrapskommisjon i løpet av 2023. Når man vet konsekvensene av partnerdrap og vold i nære relasjoner er dette småpenger. Partnerdrap har nemlig store konsekvenser for mange rundt, ikke bare den drepte.

Hvert fjerde drap er partnerdrap, og i perioden 1990-2019 har partnerdrap kostet 259 personer livet.

Sammenhengen mellom partnervold og partnerdrap er helt tydelig, og vi synes det er oppsiktsvekkende at i syv av ti partnerdrap ble det registrert vold i forkant av drapet, men at sakene ble henlagt av politiet eller fikk dårlig oppfølging. Manglende oppfølging er også en form for straffefrihet, og straffefrihet er en av de faktorene som påvirker vold i nære relasjoner og partnervold i høyest grad.

Tidligere justisminister Monica Mæland uttalte at regjeringen ikke hadde råd til å prioritere alle tiltakene foreslått av partnerdraputvalget. Arbeiderpartiet mener at vi ikke har råd til å la være, og derfor prioriterer vi etablering av en partnerdrapskommisjon.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.