Regjeringens strømstøtte til næringslivet på 3 milliarder er bedre enn ingenting, men vil bare være midlertidig, og det eksistensielle problemet med Energiloven og reversere den, gå ut av ACER og redusere strømeksporten gjennom kablene, ser ikke ut til å være på regjeringens prioriteringsliste. Her stritter de markedsliberalistiske EU-partiene Høyre, Ap, Venstre og MDG sterkt imot. Næringslivet kan derfor basere seg på varige høye markedsbaserte strømpriser som etter all sannsynlighet vil føre til konkurser blant mindre og mellomstore bedrifter.

Dette er helt i tråd med Klaus Schwab og WEF sine prinsipper. Mer makt, kontroll og styring til de store internasjonale konsernene. Da må de mindre og mellomstore bedriftene enten vekk, bli kjøpt opp og nedlegges eller kontrolleres. Med sin markedsliberalistiske EU-politikk ser det ut til at Høyre, Ap, Venstre og MDG ønsker å stå for dette synet.

Hverken Ap, Høyre. Venstre og MDG ønsker å gjøre noe med de grunnleggende problemene til strømkrisen, men ønsker å bygge mer vindkraft både på land og til havs som bare vil forsterke problemet med varige høye strømpriser for næringslivet og økte antall konkurser samt ødelegge natur, dyre og fugleliv.

Frykten er at Ap med denne strømstøtten vil bruke det som et falskt argument for å akseptere Energipakke 4 sammen med Høyre, Venstre og MDG. Da vil Norge i så fall overlate all nasjonal kontroll over vannkraften til EU stikk i strid med statsminister Christian Michelsen kloke ord om viktigheten av nasjonal kontroll over vannkraften i 1906.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.