Jeg tror at vi må få flere sultne og ambisiøse politikere i regionen, politikere som sier at mye er bra, men vi må bli bedre. Agder er den regionen som sliter med lave levekår, mange utenfor arbeidslivet, og som ofte motarbeider nyetableringer og nye næringsområder. Når jeg hører politiske ledere i Agder snakke, så er budskapet stort sett at alt er så fint og flott, og nå går det bra for regionen vår. Sannheten er at vi er blant de dårligste i klassen på å få flere ut i arbeidslivet, og vi sliter med å få gjennomslag i regjering og på storting.

For mange år siden hadde Storbritannia en skihopper som ble kalt Eddie The Eagle, han landet alltid på kulen og kom sist. Agder er politikkens svar på Eddie The Eagle. Skal vi løfte oss, må vi ta en nasjonal lederrolle innen det nye industrieventyret kjernekraft, vi må identifisere aktuelle selskap og jobbe langt mer målrettet for å få statlige virksomheter til Agder, og vi må sikre mer midler til arbeidsmarkedstiltak. Vi må ha flere næringsarealer, og offentlige aktører som kommune, fylkeskommune og statsforvalter må jobbe for å legge til rette for næringsliv, ikke lete etter grunner for å hindre, forsinke eller overkjøre kommuner som vil utvikle seg. For eksempel så utarbeidet Tvedestrand kommune en arealplan som ble slaktet av statsforvalteren, noe som gjør at Tvedestrand vil slite med å tiltrekke seg nye etableringer og boligområder.

Statsforvalteren sier de jobber kunnskapsbasert, og tar ansvar. Faktum er at de hindrer utvikling. Hvilken kompetanse er det statsforvalteren besitter som gjør at nye næring- og boområder i en region som sliter, motarbeides. Jeg håper at flere politikere sier klart ifra at lokaldemokratiet ikke skal stoppes og motarbeides, men omfavnes som en forutsetning for å utvikle seg og skape økonomisk aktivitet og et variert arbeidsliv. Jeg håper også at flere politikere på både rød og blå side viser at de er sultne på fremgang, og ikke bare løper rundt å si at alt er så fint, og alt er så flott. Agder har verdensledende kompetanse innen olje- og gassindustrien, den kompetansen kan vi bruke på å bli Norges kjernekrafthovedstad. Det vil tiltrekke næringsetableringer, flere innbyggere og løfte levekårene. Jeg vet at vi kan lykkes med å etablere et slikt industrieventyr, og det er en katastrofe hvis vi ikke tar den muligheten. Levekårene i Agder er elendige, men vi kan løfte oss hvis vi vil.

Innlegget er forkortet. Red.