Hva har disse tilført vår landsdel? Jeg tenker spesielt på Arbeiderpartiet og Senterpartiets representanter som sitter med makten på Stortinget. Uansett er det vanskelig å se hva Agderbenken gjør for sitt hjemfylke. Mye tyder på at ingen av dem har pondus til å få gjennomslag.

Ved neste Stortingsvalg i 2025, er det viktig at vi velgere benytter muligheten til å skifte ut de av våre politikere som har klippekort. Benytt muligheten på stemmeseddelen slik at yngre sultne politikere slipper til. Dette er en invitasjon til lokale partier om å se evner og ikke bare ansenitet blant sine medlemmer.

Det var skremmende å se at ingen av Agderbenkens politikere fremhevet seg når «strømopprøret» fra Sør protesterte i Oslo på tirsdag. Hvor var de? Er de så anonyme at de ikke engang ble invitert? Verken TV eller lokalavisen nevnte noe av dem. Anonyme politikere som kun tilegner seg de fordeler en Stortingspolitiker har uten å yte noe tilbake til lokalmiljøet, har vi ikke bruk for og bør skiftes ut. Vær aktiv i valglokalet, ikke legg stemmeseddelen i urnen av gammel vane, men vis din mening.