Dette er virkelig nedslående lesning. Her har altså det ypperste vi har av politisk kraft på Agder gjennom halve stortingsperioden kastet bort umåtelig mye tid og krefter uten å få noe tilbake. Det er så utrolig at det knapt finnes ord.

Hvem er det som sitter på bremsene? Hvem er det som jobber i kulissene? Hvilke interesser er som trumfer vårt elementære behov for nødvendig og prisriktig strøm?

Dette er en kvikk fiks, nemlig. Det er ikke hugget i stein at markedet ikke kan styres. Selvsagt kan det det. Ennå har ingen klart å fortelle hvorfor strøm må på børs.

Vi kan ikke ha det slik at politikerne kastrerer seg sjøl, de sitter med makta, den har vi gitt dem for at den skal brukes til fellesskapets beste. I motsatt fall svikter de sin oppgave.