I forkant av fremleggelsen av vårens fagmilitære råd, kommer Forsvarssjefen med et skikkelig varsku, senest i Dagbladet 11. mars som deltager på øvelsen Nordic Response. Der ser han med egne øyne hvordan det står til. Hadde han lyttet i tillegg til å se, så hadde han hørt et unisont rop fra Sør. Et rop om at også vår landsdel er verd å forsvare, også vår landsdel vil bidra i forsvaret av Norge.

For det er ikke måte på hvor krise det er. Det trengs flere titalls milliarder, flere soldater, mer kompetanse, mer og bedre utstyr. Alt fra skolisser til høyteknologiske autonome våpensystem. Og det må komme raskt! Milliarder er egentlig ikke et problem for Norge. Det er bare å vedta. Kompetent personell derimot, er vanskelig. Det må utdannes, det kan ikke vedtas.

Eirik Kristoffersen argumenterer for å «tenke nytt», han ser for seg «et moderne forsvar som er fleksibelt, og samarbeider tettere med andre sektorer og industri og næringslivet.» Dette er en fullt forståelig argumentasjon, for vi har ikke uendelig med mennesker å ta av. Ikke til forsvaret, ikke til andre viktige samfunnsoppgaver.

Skulle nesten tro Forsvarssjefen argumenterer for å beholde skolesenteret på Kjevik! Det vil frigjøre en milliard til bruk på operativ evne, og det vil beholde dagens særdeles relevante kompetansemiljø. Skolesenteret må uansett ikke flyttes før nytt miljø er godt etablert, det vil være en katastrofe for luftforsvarets operative evne i en periode hvor vi virkelig trenger all forsvarsevne vi kan få.

Perioden frem til (en eventuell) flytting må benyttes til å etablere ny forsvarsaktivitet på Kjevik. Den kompetansen som i dag finnes, har vi ikke råd til å miste. Forsvaret har heller ikke råd til å miste fremtidig kompetanse som ønsker å bo på Sørlandet.

Det er grunn til å ta forsvarssjefen på høyeste alvor når han argumenterer for å «tenke nytt». Å tenke nytt er å bevare forsvarsevnen på Sørlandet. Å legge ned burde vært nådeløst forlatt på 2016-tallet.

Det nye forsvaret han snakker om er som skreddersydd for Sørlandet. De store bedriftene våre har i mange år tatt opp avgåtte offiserer. Offshorekompetansen vår innbefatter avanserte kompenseringssystemer, autonome maskiner og integrering av høyteknologi på bevegelige plattformer. Helt parallelt med behovene for forsvaret.

Kjevik har full infrastruktur for luftforsvaret. Gullknapp i Arendal har droneteknologi, kysten vår har testområder for undervannsfarkoster, og skytefeltet på Evje er i perfekt avstand.

Det er bare å velge og vrake i hvilken del av fremtidens forsvar som med største selvfølgelighet bør ligge på Kjevik. Det finnes ingen andre steder i landet som pr i dag svarer på Forsvarssjefens «call to arms» på samme gode måte.

Kristiansand Arbeiderparti kommer til å bringe dette som en av sine hovedsaker når Agder Arbeiderparti i helgen avholder årsmøte.

Hvis Kristiansand Arbeiderparti får det som vi vil, så inneholder Langtidsplanen for 2024-2027 en betydelig satsing på forsvaret av Sørlandet.

Helge Stapnes, leder Anita Løvrak, nestleder Kjerstin Danielsen, kasserer Tore Mydland, sekretær Maryam Bokadasji, kvinnekontakt Axel Gjellestad, styremedlem Kai Steffen Østensen, styremedlem Maria Aaby Ranneberg, AUF Isabelle-Louise «Bella» Aabel, medlemsansvarlig Gro M. Høiby, seniorkontakt Kenneth Mørk, gruppeleder Kristiansand Arbeiderparti