Han liker åpenbart ikke mine ytringer. Da ville det vært interessant å vite hva KrF’eren mener om temaene jeg berører i innlegget. For det forteller han mindre om.

Jeg mener trosfrihet er avgjørende viktig. Og jeg synes trossamfunnsloven ivaretar deler av denne friheten på en god måte. Det er denne loven Statsforvalteren ser til når nå Samfundets ulike praksiser undersøkes.

Trossamfunnsloven tillater ikke tvang eller trusler, og sier slik praksis kan føre til at «samfunnet nektes tilskudd eller tilskudd kan avkortes» (§6). Dette ser jeg som et vesentlig ledd i å forsvare enkeltmenneskers trosfrihet. Det fremgår ikke av Boel Pedersens innlegg hva han synes om §6 i trossamfunnsloven.

Jeg har dokumentert at Samfundets ledelse truer med ekskludering dersom medlemmer velger å sende barna sine til andre skoler enn menighetens. Gjennom et vedtak fra 2017 trues også tenåringer med ekskludering dersom de ikke vil stå til konfirmasjon i Samfundets kirke. Når Boel Pedersen skriver at opplysningene jeg gir «virker […] mest som en hets», synes jeg han bør fortelle hvordan han forholder seg til menighetsledelsen trusler – særlig i lys nevnte lovparagraf og barns og andre enkeltmenneskers trosfrihet?

I debattinnlegget Boel Pedersen tar utgangspunkt i, dokumenterer jeg også at Samfundets ledelse holder tilbake vesentlig informasjon i redegjørelsen de har sendt Statsforvalteren som nå vurderer om menigheten drives slik loven krever. Det ville vært interessant å vite hva Boel Pedersen synes om de sitatene Samfundet skjuler, men som jeg refererte i innlegget han reagerer på.

Boel Pedersen skriver at de belastninger Robin Andersen og andre forteller om i Alene ut «nok ikke [er] uvanlig, uavhengig om man vokser opp i en menighet eller i et annet miljø». På dette punktet håper jeg inderlig han tar feil. Hvis han har rett, lar vi altfor mange vokse opp med traumatiske og til dels livstruende erfaringer – mens KrF-politikere og vi andre sitter med hendene i fanget og sier det er «vanlig».

Både i boka jeg har skrevet, Alene ut, og i andre sammenhenger har jeg formidlet at Samfundets skoler ved flere anledninger har hatt gode resultater i en del fag, slik også Boel Pedersen nevner. På samme måte har jeg ytret at flere av medlemmene er vellykkede forretningsfolk, og at jeg vet mange i menigheten er bra folk. Jeg synes imidlertid ikke vellykkethet, høflighet, kristen tro eller gode resultater i matematikk legitimerer verken lovbrudd eller å føre statens kontrollmyndigheter bak lyset.