Vi er mange som nok tenkte at erfarne politikere som Støre og Vedum ville klare å styre Norge, men som i ettertid har blitt skuffet. Den rødgrønne regjeringen har det siste året gang på gang vist en manglende evne til å lede og skape trygghet gjennom krisene. Jeg må innrømme at jeg savner Erna Solberg som statsminister.

Trygve Slagsvold Vedum, som før valget lovet alle billig bensin, er finansminister når vi har tidenes største prisvekst og høyeste drivstoffpriser. Han sto frem i april og viste til at med regjeringens politikk vil en snittfamilie ha over 14.000 kr mer å rutte med i året, mens i realiteten er det snakk om mange tusen kroner i minus hvert år.

I forbindelse med lanseringen av statsbudsjettet for 2023, sier regjeringen at det er et stramt budsjett. Med denne begrunnelsen kutter de i bistand, dagpenger til arbeidsledige og gir reell reduksjon i barnetrygden. De skattlegger næringslivet på en måte som reduserer deres evne til å investere og skape nye arbeidsplasser. Regjeringen øker også egenandelen på medisiner på blå resept, altså de med kroniske sykdommer som er avhengige av sine medisiner.

Som om dette ikke er nok fjerner regjeringen all støtte til norske hospicer. Regjeringen slo nettopp beina under barnehospicet Andreas Hus i Kristiansand som Foreningen for barnepalliasjon hadde planlagt å åpne 1. januar 2023. De vil også forby bingovirksomheten som her på Sørlandet gir millioner i ekstra tilskudd årlig til en lang rekke lag og foreninger. Alle skal på dugnad, unntatt staten.

For på tross av påstandene om stamt budsjett øker regjeringen pengebruken med 10,5 prosent, i forhold til 2022-budsjettet, som var et ekstraordinært koronaår. Det meste er fordelt ut på statlige virksomheter. Regjeringen bruker flere milliarder kroner på å bygge Stad skipstunnel. I et «stramt» budsjett burde det kunne prioriteres bort. 200 millioner skal gå til oppløsning av kommuner og fylkeskommuner, men tallet vil bli langt høyere ifølge fylkeskommunenes egne beregninger. Kulturbudsjettet øker med 1,4 milliarder kroner. Statlige byggeprosjekter skal øke med 4,4 milliarder. De bruker 2 milliarder på å etablere en myndighet for å jobbe med romvirksomhet. Listen er lang.

Så samtidig som vanlig folk sliter med å få endene til å møtes, strammer regjeringen ytterligere inn for dem, samtidig som de øker statens pengebruk. Det henger ikke på greip.

Noe av det som vekker mest harme hos meg når jeg tenker på statsbudsjettet, er hvordan regjeringen gjør det vanskelige for arbeidsledige, syke, næringsliv og frivillige organisasjoner, samtidig som de gir mer til sine «egne». Senterpartiet har i år gitt bøndene et rekordoppgjør på 11 milliarder. De kutter også støtten til dyrevernorganisasjoner, siden de i strid med Senterpartiets syn jobber for truede rovdyr og et mer plantebasert landbruk. De kutter støtte til en lang rad andre frivillige organisasjoner, som Frelsesarmeen, Blå Kors og Evangeliesenteret. Samtidig prioriterer de Bygdeungdomslaget og 4H. Stramt budsjett?

Legg til at Arbeiderpartiet sender en takk til LO gjennom et økt fagforeningsfradrag. Organisasjonen, som med sine 970.000 medlemmer gir store økonomiske bidrag til Arbeiderpartiet, og har faste medlemmer i styret til partiet. Nå kan LO øke sine kontingenter, siden folk får fradrag for sine utlegg.

2022 er frivillighetens år. Men i ettertid vil vi kunne huske dette som galskapens år. Året hvor frivilligheten skulle hylles, men hvor regjeringen i realiteten gjør det vanskelig for mange frivillige organisasjoner. Året hvor Vedum skulle gi oss lavere bensinpriser, men de ble høyere enn noensinne. Året hvor regjeringen lovet at «det er vanlige folks tur», men hvor mange vanlige folk sliter på grunn av voldsomme renteøkninger og prisvekst. Og med forslaget til statsbudsjett ser vi foreløpig ingen ende på galskapen.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.