Beregningene er utført av våre byingeniører og sendt Statsforvalteren. Men er det ikke samme avsender i kommunen som har bygget renseanlegget på Odderøya? Fædrelandsvennen skrev den 10. Juni 2019 at renseanlegget på Odderøya er en skandale. Pris og leveringstid gikk helt av skaftet og påførte skattebetalerne ekstrautgifter på 44 millioner kroner.

Men nå vil altså de samme som bygget renseanlegg på Odderøya lære Søgne å bygge renseanlegg i Høllen! Og det blir dyrt! Alt mellom 250 og 500++ millioner, skal vi tro utsagnene til kommuneadministrasjonens regnemestere. Altså et tenkt tall - pluss minus 100%!

Dessverre er ikke regnekunsten bedre i andre kommunale prosjekter. Byens rådhuskvartal ble som kjent bygget med en overskridelse på kr. 170 791 724 skattekroner. Beregnet byggekost var Kr. 358 264 644,-. Totalsum ble kr. 529 056 368 mill. Av disse pengene ble vanvittige 43 millioner brukt på private konsulenter i vennekretsen til kommunens toppledelse. (Kilder: FVN og Agder Kommunerevisjon)

Det finnes en stor mengde tilsvarende eksempler på lignende skandaler begått av kommuneadministrasjonen under årene med Høyre og Ap sin rorvakt. De klarer ikke en gang å bygge en barnehage på Slettheia uten at det blir skandale, påfølgende riving og brakketilværelse for barna i årevis.

Jeg er selv ingen regnemester, men jeg er en uovertruffen, dyktig navigatør. Jeg kan ved hjelp av kompliserte ligninger med mange ukjente faktorer og instrumenter for å måle tid, solhøyde og stjernenes posisjoner finne frem til nøyaktig og sikker kurs både på havet og i trange farefulle farvann. Helt uten avvik.

Jeg er også helt helt trygg på at dersom jeg hadde angitt kursen 100% feil, eller bare med få graders avvik, så hadde skipet mitt forlist og jeg blitt tatt av enten Kong Neptun og rederiets ledelse. Man bringer rett og slett ikke skipet sitt og andres dyrbare last på grunn, til feil havn, eller som i kommunen: Til feil kontinent! Men i kommunen er altså navigatørene ikke like nøye med kursen på skuta. Søkklastet med folkets skattepenger som de er.

Når toppledelsen i kommuneadministrasjonen opptrer på dette vis, er stygt redd for at valgkampen 2023 ikke bare vil bli en kamp mot Høyre, AP og "sør som før-gjengen." Jeg tror også vi må belage oss på en kamp mot kommuneadministrasjonens toppledelse. Eller som jeg kaller det: "Administrasjonspartiet", som aldri stiller til valg, men regjerer helt uanfektet av velgerne.

Men slik jeg ser det, er det ingen grunn til å ha tillit til enkelte av kommunetoppene.

La meg til sist understreke at min mistillit ikke gjelder de 9250 dyktige ansatte som jobber i frontlinjen av kommunens tjenester. Mange av dem som jobber i kommunedirektørens stab kan gjerne føle seg truffet av min kritikk. Blir jeg valgt til ordfører vil jeg møte dem med min egen håndplukkede "ordførerens stab", om ikke de slutter frivillig.

Innlegget re forkortet. Red.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.