Vi i «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» får mange karakteristikker påtegnet av våre meningsmotstandere. Det må vi tåle. Sist ut er Axel Gjellestad i sitt innlegg Fvn 22.12. Gjennom innholdet i våre diskusjoner på Facebook og i media ønsker «Vi som vil ha Søgne kommune tilbake» å formidle våre grunnleggende verdier; en respekt for lokaldemokratiet og en utrettelig søken og formidling av fakta. Vi avstår derfor fra å imøtegå Gjellestad sine løsrevne påstander og meningsytringer, blant annet sakset fra kommentarfeltet til Facebookgruppen vår. Samtidig mener vi det er viktig å minne om at det finnes ingen gode økonomiske argumenter mot at Søgne igjen kan være en egen kommune. Fakta om dette finnes på vår nettside, www.min-kommune.no. Hva er grunnen til at Gjellestad ikke diskuterer fakta? Hvorfor går han ikke inn og diskuterer utregningene og dokumentasjonen vår?

Har han for eksempel noe dokumentasjon om økonomi som kan vise at Kristiansand er noe annet enn et pengesluk for innbyggerne i Søgne? Vi har ikke sett det.

Da kommuneoppløsning etter hvert fremstod som en reell mulighet høsten -21, rykket enkelte storkommuneforkjempere ut i diverse medier og påstod at Søgne aldri ville klare seg som egen kommune igjen. Overskriftene var store. Ordbruken likedan. Gjelden ville bli for stor og innbyggerne måtte eventuelt betale gigantiske gebyrer og eiendomsskatt ved en oppløsning. Etter at Vi som vil ha Søgne kommune tilbake har vist hvordan Søgne kan komme ut av storkommunen med mindre gjeld og mer penger på bok pr. innbygger enn Kristiansand, har budskapet endret seg til nå å være at forskjellene er små, og alle tre kommunene vil uansett klare seg greit. Om ikke lenge kan det godt hende at Søgne blir fremstilt som egoister som ikke vil dele av rikdommen sin med Kristiansand. Det vil ikke forbause oss og det vil heller ikke være første gang storkommuneforkjemperne har snudd 180 grader i sin argumentasjon mot Søgne som egen kommune.

Slik det er nå, går det en netto kontantstrøm av penger fra Søgne til sentrum og det vil fortsette i overskuelig fremtid.

Søgne vil få mindre gjeld pr innbygger enn Kristiansand og i tillegg ha mer oppsparte midler pr innbygger. På toppen av dette står Kristiansand foran store investeringer innen skole, omsorg og vann/avløp de neste årene. Det gjør ikke Søgne. Jo lenger frem i tid vi ser, jo større blir de økonomiske forskjellene mellom Søgne og Kristiansand. De økonomiske forholdene er slik at Søgne som egen kommune har større forutsetninger for å levere bedre tjenester til sine innbyggere enn det Kristiansand har, samtidig som gjeldsgraden er mindre. Slik det er nå, går det en netto kontantstrøm av penger fra Søgne til sentrum og det vil fortsette i overskuelig fremtid. Det legges igjen mindre kommunal virksomhet og tjenester i Søgne enn det vi betaler for.

Det er nødvendig for oss å ha med dette når vi diskuterer. Budskapet som har blitt formidlet i oppløsningsdebatten fra storkommuneforkjemperne, har ofte vært (bevisst?) feil og er kanskje ment å være det, for å skremme folk fra å ønske Søgne tilbake som egen kommune? Vi ble lovet «å ta det beste fra de 3 kommunene», «stordriftsfordeler», «mer demokrati» osv. osv. Etter tre år i den nye kommunen ser det ut til at ingenting har blitt som lovet. Det motsatte har skjedd. Søgnefolk har fått dyrere og dårligere tjenester toppet med mer byråkrati. Bunnlinjen forblir at storkommuneforkjemperne tok feil med sitt budskap før sammenslåingen, gjennom sammenslåingen, etter sammenslåingen og også nå omkring oppløsningen.

Vi ser fram til å få satt en endelig sluttstrek for den urett som ble begått mot Søgne og Songdalen kommuner ved tvangssammenslåingen. I mellomtiden gleder vi oss over det sterke engasjementet vi møter blant innbyggerne i Søgne. Sammen jobber vi for en bedre framtid, en framtid med et sterkt og selvstendig Søgne.

SI DIN MENING! Vi vil gjerne at du skal bidra med din mening, både på nett og i papir. Send ditt innlegg til debatt@fvn.no

Hva er et godt innlegg? Her er noen tips.