Det er lett å se for seg at økonomiske kutt ofte rettes mot områder hvor de antas å gjøre minst skade, men er det tilfelle her?

Det er nødvendig å se nærmere på hvor disse kuttene treffer og hvem disse kuttene virkelig rammer.

Agder kunstsenter er organisert under KIN (Kunstsentrene i Norge) og ble i sin tid opprettet som kunstnerstyrt visningssted av Norske billedkunstnere og Norske kunsthåndverkere i fellesskap.

KIN sentralt beskriver fortsatt utstillingsvirksomhet som den viktigste kjerneoppgaven for kunstsentrene i Norge. Det gjør de senest i sin innstilling til statsbudsjettet 2024 der prioritet nr. 1 nettopp er – å være visningssted for profesjonell kunst og kunsthåndverk som skapes i dag, og videre som punkt nr. 2 –å styrke kunstnerøkonomien gjennom vederlag, honorar og produksjonstilskudd.

Agnete Erichsen

billedkunstner

Så hva har forandret seg hos AKS, som nå synes å snu ryggen til disse nasjonale prioriteringene?

Fra et ståsted som kunstner, provoserer AKS' beslutning, og den fremstår ubegripelig og trist. Jeg tenker i første omgang på de kolleger som nå i flere år har arbeidet mot de utstillingene som var ment å holdes denne våren.

For det er en møysommelig og lang prosess å lage og planlegge en utstilling. Det er noe av det viktigste man gjør som billedkunstner. I forkant foretas ofte kostbare investeringer, og all tid settes av til planlegging og produksjon frem mot deadline. De kunstnerne det gjelder, kan sågar ha takket nei til andre utstillingstilbud eller kunstoppdrag, kanskje unnlatt å søke stipend, i visshet om å være profesjonelt ivaretatt ved AKS?

For Agder kunstsenters fremtid og omdømmes skyld, håper jeg at hver stein er snudd.

En kan virkelig undre seg om AKS har tatt i betraktning hva en slik avlysning betyr for kunstnerne.

For Agder kunstsenters fremtid og omdømmes skyld, håper jeg at hver stein er snudd – at hver eneste støtteordning til utstillingsvirksomhet er søkt om, nasjonalt og regionalt – at betydelige tiltak er gjort internt – før de tok den uforståelige beslutningen «å stenge døren» for regionens profesjonelle kunstnere.

Dette må AKS kunne svare for – først til de berørte kunstnerne – dernest til sine stiftere, NBK-A og NK-Sør.