Senest i innlegg i Fædrelandsvennen av skribent Bernt Utne fra nettstedet Argument Agder. Han viser videre til at jeg som ordførerkandidat har «Tiet og overlatt den politiske arenaen til andre».

Det må han gjerne mene, men realiteten er at jeg har sagt opp jobben min i februar for å dedikere tiden min til nettopp politikk. Store deler av tiden bruker jeg nå på å reise rundt i kommunen vår for å få innspill. Jeg tror politikere gjør lurt i å bruke ørene vel så mye som munnen.

Når jeg besøker idrettslag som Våg, Vigør og Greipstad får jeg verdifulle innspill om hvordan vi kan inkludere flere, og senke terskelen for deltakelse idretten. Derfor går vi til valg på å styrke fritidsfondet for å sikre at økonomi ikke skal være til hinder for barn som ønsker å delta i idrett, kulturtilbud eller andre fritidsaktiviteter. Idretten melder også tilbake til oss at de ønsker en sterkere status inn mot det politiske miljøet og administrasjon. På bakgrunn av det har vi programfestet å endre kulturutvalget til å bli et kultur- og idrettsutvalg.

Videre har jeg fått sett og lært av våre fantastiske frivillige i kommunen. På mine besøk hos Lions, Blå kors, Sanitetsforeningen, Åpent Hus og ATROP for å nevne noen har jeg fått tilbakemeldinger om behov for forutsigbarhet. Flere av organisasjonene har fått føle på konsekvensene av regjeringens vanvittige omveltning av tilskuddsordningen og finansieringsmodeller. I Kristiansand må vi være en motpol til denne politikken. Høyre går til valg på å utvide og utvikle langsiktige rammeavtaler med frivillige og ideelle organisasjoner for å gi forutsigbarheten de trenger. Da kan de bruke tiden på de som virkelig trenger deres oppmerksomhet, og mindre tid på byråkrati og kompliserte søknadsprosesser.

Behovet for å ta alle gode krefter i samfunnet i bruk står tydelig for meg, og det blir en hovedlinje i vår politikk dersom vi vinner valget til høsten. I bunn skal det ligge en offentlig sektor med kvalitet som i samspill med frivillighet, ideelle og private får ut det beste i tjenestene vi som innbyggere er avhengig av. Et eksempel er Lions i Tveit som i godt samarbeid med Ve skole tilbyr en arena for ungdom trenger et avbrekk fra ordinær undervisning. Ved å ta i bruk det gamle tannlegekontoret har de opprettet et mekkeverksted som legger til rette for mestring og trivsel. Et godt bilde på hva vi mener når vi sier at vi skal bygge laget rundt eleven.

Min og Høyres strategi frem mot valget er ikke flest mulig forsideoppslag i avisen. Målet er å legge grunnlaget for trygg, sikker og ambisiøs styring av Kristiansand de neste fire årene. Vi vil legge bak oss fire år med politisk kaos, og igjen sikre at Kristiansand blir lokomotivet på Sørlandet. En kommune som legger til rette for kvalitet i tjenestene, og et næringsliv i vekst der jobber skapes.

Vi sitter ikke stille i båten. Vi bruker tiden på å lytte og utforme politikk som betyr noe i hverdagen for oss som bor i kommunen.

Vi vil mer for Kristiansand.